ขอเชิญร่วมงาน Make learning great again and again and again

วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 8:30 – 12:30 น.
ณ ห้องจำรัส ฉายะพงศ์ (อาคาร CB2) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง

YouTube live สถาบันการเรียนรู้: https://youtu.be/3ZUYQ0jkC20

YouTube live KMUTT: https://youtu.be/GdsmelewO0c


สถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) จัดงาน

Make Learning Great, Again and Again and Again! 

เพื่อแสดงผลงานจากโครงการศึกษาวิจัยรูปแบบการเรียนรู้สำหรับคนรุ่นใหม่

เนื้อหาประกอบด้วย กรณีศึกษารูปแบบการเรียนรู้ออนไลน์ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ พฤติกรรมและความต้องการการเรียนรู้ของคนไทยรุ่นใหม่ รวมถึงแนวโน้มความต้องการและรูปแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับคนไทยในอนาคต โดยมีกรณีศึกษาจากplatform การเรียนรู้ต่าง ๆ อาทิ Massive Open Online Courses (MOOCs), YouTube, Social Media, Computer Game, audiobook และ podcast

วันเวลาดำเนินงาน:

วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 8.30 – 12.30 น.

สถานที่:

ห้องประชุมจำรัส ฉายะพงศ์ อาคารเรียนรวม 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

กลุ่มเป้าหมาย:

อาจารย์ ครู นักการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ผู้ผลิตสื่อการเรียนรู้ หน่วยพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานทั้งรัฐและเอกชน รวมถึงผู้สนใจ จำนวน 100 คน

กำหนดการ:

วันที่ 18 พฤษภาคม 2560

ช่วงเวลา กิจกรรม
08.30 น. – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 น. – 10.00 น. บรรยายพิเศษจาก รศ. ยืน ภู่วรวรรณ หัวข้อ
Imagining the Future Education and Disruptive Thinking in Education
10.00 น. – 11.30 น. บรรยายสรุปผลการศึกษาวิจัยรูปแบบการเรียนรู้สำหรับคนรุ่นใหม่
11.30 น. – 12.30 น. เสวนาแนวการเรียนรู้สำหรับคนไทย โดยผู้ผลิตสื่อแนวใหม่

  • คุณแทนไท ประเสริฐกุล
    WitCast Podcast รายการคุยวิทย์ติดตลก พกไว้ฟังยามเปลี่ยวสมอง
  • คุณสุปิติ บูรณวัฒนาโชค
    ผู้ก่อตั้ง Dek-D.com และ ProDev Square

แผนผังการเดินทาง:

18235740_10101439240607129_1638980884_o

>>อ่านการ์ตูนบุญจด บุญจืด
Screenshot (195)https://www.facebook.com/celtkmutt/

boonjeed


credits: Register button from http://www.lpnc.org/2015_lpnc_annual_convention

Program learning outcome training (PLO)

อบรมผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร

ทางสำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ (EDS) ร่วมกับศูนย์เสริมสร้างการเรียนรู้และการสอน (CELT) ได้จัดให้มีการฝึกอบรมการเขียนผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรให้ประธานหลักสูตรเพื่อที่จะปรับหลักสูตรให้เน้นสมรรถนะของนักศึกษา ได้มีหลักสูตรนำร่องการประกันคุณภาพ AUN-QA และหลักสูตรที่ครบรอบ จำนวนมากกว่า 80 หลักสูตรได้เข้าทำการฝึกอบรมตลอดระยะเวลาเริ่มตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2558

     IMG_5935 IMG_7198 IMG_7205 IMG_7207 IMG_7218