web-celt-thumbnail-nlp19

NLP#19 Learning Design for Financial Planning ออกแบบการเรียนรู้ ด้านการบริหารการเงิน

NLP19

สถาบันการเรียนรู้ มจธ. ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในกิจกรรมเสวนาออนไลน์

New Learning Platform #19
Learning Design for Financial Planning
ออกแบบการเรียนรู้ ด้านการบริหารการเงิน
วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. ถึง 15.30 น.
ผ่าน Zoom Application

วิทยากรโดย
ดร.ธีรสิทธิ์ เติมสายทอง, SFHEA อาจารย์ประจำสถาบันการเรียนรู้
อาจารย์พชร จันทร์ศิริ โรงเรียนอัสสัมชัญ

เป้าหมายการเรียนรู้
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ศึกษาค้นคว้าและออกแบบการเรียนรู้ด้านบริหารการเงินจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวางแผนการเงินไปปรับใช้กับผู้เรียน

ลงทะเบียนได้ที่  https://bit.ly/3AI75hu
กิจกรรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สถาบันการเรียนรู้ โทร. 02-470-8385  Line:@646ernjg

One thought on “NLP#19 Learning Design for Financial Planning ออกแบบการเรียนรู้ ด้านการบริหารการเงิน”

  1. Nhà ở liền kề thường được tạo thành một khu phố và sử dụng chung một hạ tầng đô thị: điện, đường, nước, trường, trạm, … Tuy nhiên, mỗi một ngôi nhà đều được cấp sổ đỏ riêng vì vậy chủ nhà có thể sử dụng theo ý muốn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.