web-celt-thumbnail-nlp18

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม New Learning Platform #18 KOSEN KMUTT : Innovative Practical Engineer

Poster_NLP18-01

สถาบันการเรียนรู้ มจธ. ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้สนใจ เข้าร่วมเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในกิจกรรมเสวนาออนไลน์

New Learning Platform #18
KOSEN KMUTT : Innovative Practical Engineer
วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น.

วิทยากร จากโครงการ KOSEN KMUTT

 1. ดร.ก้องกาญจน์ วชิรพนัง ผู้อำนวยการสำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์
 2. Dr.Kano Seiji
 3. Dr.Takashima Takaaki
 4. อ.ธรรศ อยู่สุนทร
 5. อ.จินตนา วงค์ต๊ะ
 6. อ.วิทูร บุญโพธิ์
 7. อ.วิวัฒน์วงศ์ กีรติการุณย์
 8. อ.ปัณณภัสร์ เลิศโกมลวิทย์

เป้าหมายการเรียนรู้

 1. เป้าหมายและทิศทางการพัฒนาผู้เรียนตามวิถี KOSEN KMUTT ให้เป็นผู้มีความสามารถรอบด้านและทุกมิติ
 2. บทเรียนจากการจัดการเรียนรู้จากโครงการ KOSEN KMUTT
 3. แลกเปลี่ยนแนวคิด และประสบการณ์ กับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

ลงทะเบียนได้ที่    https://bit.ly/3J3DscU
กิจกรรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สถาบันการเรียนรู้ โทร. 02-470-8385  Line:@646ernjg

One thought on “ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม New Learning Platform #18 KOSEN KMUTT : Innovative Practical Engineer”

 1. Đối với các doanh nghiệp TMĐT, chi phí biến đổi là số tiền phải trả để mua sản phẩm mà bạn đang bán. Những chi phí cố định tác động đến lãi ròng gồm:

  Chi phí văn phòng
  Chi phí thuê ngoài
  Thuế
  Chi phí tiếp thị sản phẩm
  Phúc lợi công ty cho nhân viên của mình
  Tiền lương cho nhân viên không tham gia trực tiếp vào việc sản xuất sản phẩm

Leave a Reply

Your email address will not be published.