web-celt-thumbnail-nlp17

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “Story-based Learning” บทเรียนการจัดการเรียนรู้ จากสำนักงานห้องเรียน วิศว์-วิทย์

poster-01

สำนักงานห้องเรียนวิศว์ – วิทย์ ร่วมกับ ศูนย์เสริมสร้างการเรียนรู้และการสอน
สถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้สนใจ เข้าร่วมเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในกิจกรรมเสวนาออนไลน์

New Learning Platform #17
Story-based Learning”
บทเรียนการจัดการเรียนรู้ จากสำนักงานห้องเรียน วิศว์-วิทย์ 
วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น.

วิทยากรจากสำนักงานห้องเรียน วิศว์ – วิทย์ โครงการ วมว.

 • ดร.ก้องกาญจน์ วชิรพนัง ผู้อำนวยการสำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์
 • อาจารย์ชนกานต์ โกรวโซว
 • อาจารย์วิทูร บุญโพธิ์
 • ดร.เอกพงษ์ หิรัญสิริสวัสดิ์
 • ดร.อานนท์ ทองซาว
 • อาจารย์ปัณณภัสร์ เลิศโกมลวิทย์

สิ่งที่ได้เรียนรู้

 1. บทเรียน และประสบการณ์การจัดการเรียนรู้แบบ Story-based Learning ตามแนวทางของห้องเรียน วิศว์ – วิทย์
 2. ทิศทางการพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีความสามารถพิเศษอย่างรอบด้านและทุกมิติ
 3. แลกเปลี่ยนแนวคิด และประสบการณ์ กับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

ลงทะเบียนได้ที่   https://bit.ly/3osTm6X
กิจกรรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สถาบันการเรียนรู้ โทร. 02-470-8385  Line:@646ernjg

One thought on “ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “Story-based Learning” บทเรียนการจัดการเรียนรู้ จากสำนักงานห้องเรียน วิศว์-วิทย์”

 1. Giữa tình hình giá đất biến động mạnh mẽ như hiện nay, những yếu tố ảnh hưởng đến giá nhà đất được nghiên cứu kỹ lưỡng. 6 yếu tố dưới đây được các chuyên gia thẩm định và nhận xét có tác động đến giá nhà đất TPHCM.

  Yếu tố tự nhiên: Những nhân tố liên quan như diện tích của BĐS, vị trí, địa hình, môi trường xung quanh của BĐS đó.

Leave a Reply

Your email address will not be published.