ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมและฝึกปฏิบัติ หัวข้อ การจัดการเรียนรู้ในอนาคตในรูปแบบของเทคโนโลยี metaverse

poster-01

สถาบันการเรียนรู้ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมและฝึกปฏิบัติ หัวข้อ การจัดการเรียนรู้ในอนาคตในรูปแบบของเทคโนโลยี metaverse

สิ่งที่ได้เรียนรู้:
1.ได้เรียนรู้เกี่ยวกับโลกเสมือนในจักรวาลนฤมิต (Metaverse)
2.นำมาประยุกต์กับการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

วิทยากรโดย ดร.สุธิวัชร ศุภลักษณ์ ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ฯ

วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565
เวลา: 09.00-12.00 น.
ผ่าน Application ZOOM

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://bit.ly/3w2Wz2c
กิจกรรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
จำกัด 20 คน เฉพาะบุคลากร มจธ.

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
สถาบันการเรียนรู้ โทร.02-470-8385

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม New Learning Platform #13 “บทบาทงานวิจัยเพื่อสังคมกับการสร้าง Change Agent ของมหาวิทยาลัย”

nlp13-01

 

ศูนย์ส่งเสริมและสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวงและโครงการตามพระราชดำริ ร่วมกับสถาบันการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มจธ.
ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษา มจธ. เข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้ ในกิจกรรมเสวนาออนไลน์

New Learning Platform #13
“บทบาทงานวิจัยเพื่อสังคมกับการสร้าง Change Agent ของมหาวิทยาลัย”
มุมมองจากนักวิจัยพื้นที่กับการสร้างผลกระทบต่อชุมชนและสังคม

วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น.

ปาฐกถา “มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมสู่ความยั่งยืน”
โดย รศ. ดร. สุวิทย์ เตีย อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

การเสวนา “บทบาทงานวิจัยเพื่อสังคมกับการสร้าง Change Agent ของมหาวิทยาลัย”
มุมมองจากนักวิจัยพื้นที่กับการสร้างผลกระทบต่อชุมชนและสังคม
วิทยากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)

นายสุเมธ ท่านเจริญ  ที่ปรึกษา ศูนย์ส่งเสริมและสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวงและโครงการตามพระราชดำริ
นายบวรศักดิ์ เพชรานนท์  รองผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวงและโครงการตามพระราชดำริ
รศ. ดร. ชวิน จันทรเสนาวงศ์ รองผู้จัดการฝ่ายกิจการต่างประเทศ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี และอาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ผู้ร่วมกิจกรรมเสวนาจะได้เรียนรู้

  • แนวคิดและการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม
  • งานวิจัยเพื่อสังคม กับการสร้าง Change Agent ของมหาวิทยาลัย
  • ประสบการณ์และมุมมองจากนักวิจัยพื้นที่

ลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/3tJbqfq

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สถาบันการเรียนรู้ โทร. 02-470-8385

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมและฝึกปฏิบัติ หัวข้อ Assessment for Hybrid Learning

poster-01

สถาบันการเรียนรู้ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมและฝึกปฏิบัติ หัวข้อ Assessment for Hybrid Learning

สิ่งที่ได้เรียนรู้:
แนวทางการประเมินนักศึกษา เพื่อประยุกต์ใช้ในการสอนแบบ Hybrid Leaning/Online Learning

วิทยากรโดย ผศ. ดร.มนตา ตุลย์เมธาการ ภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565
เวลา: 09.00-12.00 น.
ผ่าน Application ZOOM

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://bit.ly/3BJMXdE
กิจกรรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
จำกัด 20 คน เฉพาะบุคลากร มจธ.

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
สถาบันการเรียนรู้ โทร.02-470-8385