ขอเชิญบุคลากร มจธ. เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลด้วย iPad และ Mac

ipad-mac-01

ศูนย์ CELT ขอเชิญบุคลากร มจธ. เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลด้วย iPad และ Mac

 

วิทยากรโดย

คุณภานุวิชญ์ จันทระ

Apple Professional Learning Provider (APLP)

 

สิ่งที่ได้เรียนรู้

การสร้างสื่อการสอนออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ด้วยแอปพลิเคชัน Keynote

– แนะนำฟีเจอร์ต่างๆ บน iPad และ Mac ที่ช่วยให้การทำงานง่ายและมีประสิทธิภาพ

– แนะนำแอปพลิเคชันทางการศึกษาที่เน้นงานสร้างสรรค์ วิทยาการคำนวณและการเขียนโปรแกรม และบทเรียนความจริงเสริม (AR) เพื่อเป็นไอเดียสำหรับการจัดการห้องเรียนในยุค New Normal

 

สิ่งที่ต้องเตรียม

iPad หรือ Mac (หากไม่มีก็สามารถเข้ารับฟังได้)

 

วัน/เวลา

วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564

เวลา 13.00 – 15.00 น.

ผ่าน Application Webex

(กรุณาติดตั้งโปรแกรมบนอุปกรณ์ของท่านให้เรียบร้อยก่อนวันกิจกรรม)

 

ลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/3w7zU2F

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สถาบันการเรียนรู้ โทร. 02-470-8385

ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้สนับสนุนการจัดการเรียนรู้

recruit-01

ศูนย์ CELT ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เข้าร่วมหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ภายใต้ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้สนับสนุนการจัดการเรียนรู้

(Learning Facilitator Training Program)

 

เรียนรู้

ในการอบรม 12 กิจกรรม ผู้เข้าร่วมจะได้พัฒนาทักษะดังต่อไปนี้

– ทักษะการออกแบบการเรียนการสอนและการออกแบบหลักสูตร (Curriculum and Course Design)

– ทักษะจัดกระบวนการสอนและการเรียนรู้ (Conduct Teaching & Learning

activities : Coach)

– ทักษะการบริหารจัดการ (Management)

– ทักษะทางด้านเทคโนโลยี เครื่องมือการเรียนรู้ และการผลิตสื่อการเรียนรู้ (Technology)

– ทักษะออกแบบ วิธีการ และเครื่องมือวัดประเมินผลการศึกษา (Assessment Design)

 

กิจกรรมเน้นการฝึกปฏิบัติจริงและส่งหลักฐานการเรียนรู้

 

สิ่งที่จะได้รับ

– Certificate of Achievement จากศูนย์ CELT

– พัฒนาทักษะกระบวนกรเพื่อการเรียนรู้ (Facilitator) และโค้ช (Coach) ผ่านการฝึกอบรมและการส่งหลักฐานการเรียนรู้

– สำรวจและค้นหาความถนัด ทักษะที่ยังขาดและพัฒนาได้ โดยสอดรับตามแนวทางพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัยและสายงานของตนเอง

– ได้รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์กระบวนกร

– ข้อมูลระดับสมรรถนะหลังการฝึกอบรม เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองในอนาคต

 

ระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย. 64 – 30 ก.ย. 2565

 

รับจำนวนจำกัดเฉพาะ บุคลากรสายสนับสนุน มจธ. เท่านั้น

 

ลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/3nFv7lm

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้ประสานงาน เมตตา มงคลธีระเดช สถาบันการเรียนรู้ โทร. 083-049-4921