ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม New Learning Platform #11 เรื่องเล่าจากครู… “ล้มเหลวเพื่อเรียนรู้”

poster ล้มเหลวเพื่อเรียนรู้-01
CELT KMUTT ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่สนใจ
ร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรม New Learning Platform #11 เรื่องเล่าจากครู… “ล้มเหลวเพื่อเรียนรู้”
วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564
เวลา 13.30 – 16.30 น.
ผ่าน ZOOM Application
อาจารย์ร่วมแลกเปลี่ยน
– ผศ.ศุภลักษณ์ อ่างแก้ว ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
– ดร.พิเนษฐ์ ศรีโยธา ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
– อ.คชานนท์ นิรันดร์พงศ์ สถาบันการเรียนรู้
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับฟังและร่วมแลกเปลี่ยน
1. บทเรียนความล้มเหลว และการเรียนรู้ จากการจัดการเรียนการสอนในวิชาด้านเคมี ฟิสิกส์ และวิศวกรรมศาสตร์
2. ความพยายามทดลองและปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับผู้เรียนและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/3zenTs5
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สถาบันการเรียนรู้ โทร. 02-470-8385

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมหัวข้อ การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ

เชิงรุก_โปสเตอร์การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู็เชิงรุก01

ศูนย์ CELT สถาบันการเรียนรู้ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมหัวข้อ การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ

วิทยากร: รศ. ดร.ขจรศักดิ์ บัวระพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบการเรียนรู้เชิงรุก

และดร.จิรัฐิติกาล พิมพ์วิชัย บัวระพันธ์ นักวิจัยละผู้ช่วยวิทยากร
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันเวลา
วันพฤหัสบดีที่ 22-23 กันยายน 2564
เวลา: 09.00 – 12.00 น.
แอพพลิเคชั่น zoom

สิ่งที่ได้เรียนรู้:

  1. ความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning และ TPACK
  2. เทคนิคการสอนออนไลน์แบบ Active Learning

ผู้เข้าร่วมจะได้รับใบ Certificate จากศูนย์ CELT

ลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/3gJcqup

รับจำนวนจำกัด เฉพาะนักพัฒนาการศึกษา และเจ้าหน้าที่ มจธ. จำนวน 24 คน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
สถาบันการเรียนรู้ โทร.02-470-8385

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมหัวข้อ Visual Thinking for Collaborative Learning

poster visual thinking_poster visual

ศูนย์ CELT สถาบันการเรียนรู้ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมหัวข้อ Visual Thinking for Collaborative Learning

วิทยากรโดย
คุณศุภวิชช์ สงวนคัมธรณ์ (มะโหนก) และ คุณอมราภรณ์  อนวัชสกุล (ติว)
Learning designer & Visual facilitator จาก BlackBox team

สิ่งที่ได้เรียนรู้
– การใช้ภาพง่ายๆคำสั้นๆ แบบ Visual Thinking สนับสนุนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Collaborative classroom)
– ทดลองฝึก Visual Thinking ใน 2โหมดสำคัญ คือการช่วยฟังจับประเด็น (Visual Note-taking) และช่วยพูดคุย-สนทนากลุ่ม (Visual meeting)
– ตัวอย่างการใช้ Visual Thinking ในห้องเรียนจริง(สาธิต)

วันเวลา

วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564
เวลา 09.00-16.00 น.
ผ่าน Application ZOOM

รับจำนวนจำกัด สำหรับนักพัฒนาการศึกษา และเจ้าหน้าที่ มจธ.  ผู้เข้าร่วม 20 คน

สิ่งที่ต้องเตรียม (จำเป็น)

  1. เปิดกล้อง เปิดไมค์  สำหรับพูดคุย ทำกิจกรรม Share ผลงานในกิจกรรม
  2. คอมพิวเตอร์ หรือ Tablet ส่วนตัว ที่สามารถ Share ผลงานผ่านหน้าจอได้
  3. อุปกรณ์เครื่องเขียน เช่น กระดาษ ดินสอ
  4. ขนม นม เนย น้ำดื่มเติมพลัง

ลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/2XY2BCb
ผู้เข้าร่วมจะได้รับใบ Certificate จากศูนย์ CELT

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
สถาบันการเรียนรู้ โทร.02-470-8385