แบบสอบถามแจกสเปรย์-01

รับสเปรย์แอลกอฮอล์!!! เพียงร่วมตอบแบบสอบถาม

แบบสอบถามแจกสเปรย์-01

รับสเปรย์แอลกอฮอล์!!!
เพียงร่วมตอบแบบสอบถาม
—————————
ศูนย์ CELT เชิญชวนบุคลากรมจธ. ตอบแบบสอบถามด้านการพัฒนาสมรรถนะด้านการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ รับสเปรย์แอลกอฮอล์ฟรี (สามารถระบุชื่อเล่นบนสติกเกอร์ได้)

กติการ่วมสนุก
สแกน QR code ทำแบบสอบถามหรือเปิดลิงก์ https://bit.ly/3B2bU2i

แบบสอบถามเฉพาะบุคลากร มจธ. เท่านั้น
เริ่มจัดส่งสเปรย์แอลกอฮอล์ช่วงกลางเดือนกันยายน ตามช่องทางที่ท่านระบุไว้

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/celtkmutt
หรือโทร. 02-470-8385

Leave a Reply

Your email address will not be published.