ร่ายมนต์สร้างห้องเรียนonline-01

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมหัวข้อ “ร่ายมนต์สร้างห้องเรียน online ให้มีชีวิต ผ่าน ZOOM”

ร่ายมนต์สร้างห้องเรียนonline-01

สถาบันการเรียนรู้ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมหัวข้อ “ร่ายมนต์สร้างห้องเรียน online ให้มีชีวิต ผ่าน ZOOM”

 วิทยากรโดย

ผศ.ดร.ปกรณ์ สุปินานนท์

อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

สิ่งที่ได้เรียนรู้

  • เข้าใจแนวทางสำหรับการเรียนรู้ผ่านการสอนแบบ Online ได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของตนเอง

วัน/เวลา

วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564

เวลา 13.30-15.30 น.

ผ่าน Application ZOOM

รับจำนวนจำกัด

จำนวน 50 ท่านเท่านั้น

ลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/3bWXarp

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
สถาบันการเรียนรู้ โทร.02-470-8385

Leave a Reply

Your email address will not be published.