กิจกรรมสำหรับนักศึกษา หัวข้อ “เทคนิคการจัดการภาวะซึมเศร้าและความวิตกกังวลในวัยรุ่น”

Poster_เทคนิคการจัดการภาวะซึมเศร้า นักศึกษา_Posterเทคนิคขอเชิญนักศึกษา มจธ. และนิสิต นักศึกษา ที่สนใจ
เข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ New Learning Platform #8 รับฟังการบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในหัวข้อ “เทคนิคการจัดการภาวะซึมเศร้าและความวิตกกังวลในวัยรุ่น”

โดย อาจารย์ ดร.สมบุญ จารุเกษมทวี อาจารย์ประจำคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมก่อตั้งและนักจิตวิทยาประจำ Jai Center (The Center for the Minds)

กระบวนการเรียนรู้ในประเด็นสำคัญ ได้แก่
1 เทคนิคการสังเกตและการดูแลจิตใจของตนเอง
2 การทำความเข้าใจเพื่อนที่มีภาวะวิตกกังวล

วันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 17.00-19.00 น.
เป็นกิจกรรมออนไลน์ผ่าน zoom application

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://bit.ly/2ON5NfL
ทีมงานจะส่งลิ้ง ZOOM ทางอีเมล์ที่ท่านลงทะเบียนไว้ ก่อนวันกิจกรรม

กิจกรรมสำหรับอาจารย์ หัวข้อ”เทคนิคการจัดการภาวะซึมเศร้าและความวิตกกังวลในวัยรุ่น”

Poster_เทคนิคการจัดการภาวะซึมเศร้า_Posterเทคนิคขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร มจธ. และผู้ที่สนใจ
เข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ New Learning Platform #6 รับฟังการบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในหัวข้อ “เทคนิคการจัดการภาวะซึมเศร้าและความวิตกกังวลในวัยรุ่น”

โดย อาจารย์ ดร.สมบุญ จารุเกษมทวี อาจารย์ประจำคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมก่อตั้งและนักจิตวิทยาประจำ Jai Center (The Center for the Minds)

กระบวนการเรียนรู้ในประเด็นสำคัญ ได้แก่
1 เทคนิคการสังเกตและการพูดคุยกับนักศึกษา
2 การดูแลช่วยเหลือนักศึกษาด้านสุขภาวะ

วันพุธที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 17.00-19.00 น.
เป็นกิจกรรมออนไลน์ผ่าน zoom application

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ http://bit.ly/3wCPpzK
ทีมงานจะส่งลิ้ง ZOOM ทางอีเมล์ที่ท่านลงทะเบียนไว้ ก่อนวันกิจกรรม