web-celt-thumbnail-นพลักษณ์

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม นพลักษณ์ กับ การเป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้ “เปลี่ยนคุณเป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้ที่มีกลยุทธ์ ด้วยศาสตร์นพลักษณ์”

poster นพลักษณ์-01

สถาบันการเรียนรู้ ขอเรียนเชิญอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้ที่สนใจการเป็น Facilitrator ในงานอุตสาหกรรมเข้าร่วมการอบรม นพลักษณ์ กับ การเป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้ “เปลี่ยนคุณเป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้ที่มีกลยุทธ์ ด้วยศาสตร์นพลักษณ์”

 

วิทยากร โดย
คุณเอกวัฒน์ นิธิไชโย

ผู้สนับสนุนการเรียนรู้ โครงการ C-ChEPS สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

ผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรนพลักษณ์
วันที่ 18 มีนาคม 2564

เวลา  10.00-16.00 น.

ณ ห้อง Pedagogy สถาบันการเรียนรู้ อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ ชั้น 14

 

สิ่งที่ได้เรียนรู้

  1. บอกความแตกต่างของแต่ละบุคคลโดยใช้ศาสตร์นพลักษณ์
  2. ให้คำปรึกษา ออกแบบกิจกรรม และกระบวนการเรียนรู้ ให้เหมาะสมกับนพลักษณ์ของผู้เรียน

 

สิ่งที่ต้องเตรียม
1. โปรดแต่งกายให้สะดวกกับการลุกนั่ง และทำกิจกรรมกลุ่ม

 

ลงทะเบียนได้ที่ http://bit.ly/3e9PHae

รับจำนวนจำกัด

ผู้ที่เข้าร่วมจนจบกิจกรรม จะได้รับ ใบ Certificate จากศูนย์ CELT

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.