ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Brain science seminar ครั้งที่ 7 หัวข้อ “How the gamification is so popular?”

Brain Science Seminar-01

สถาบันการเรียนรู้ (Neuroscience Center for Research and Innovation ร่วมกับ CELT) ขอเรียนเชิญบุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม Brain science seminar ครั้งที่ 7 หัวข้อ “How the gamification is so popular?”

พูดคุยกับ

ดร.ขจรวุฒิ อุ่นใจ

อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สิ่งที่ได้เรียนรู้

เรียนรู้ศาสตร์การศึกษาด้านจิตวิทยา เกี่ยวกับการใช้เกมส์หรือรางวัล เพื่อกระตุ้นความสนใจ

ในวันอังคารที่ 6 เมษายน 2564 เวลา 10.30-11.30 น.

ผ่าน application Zoom

ลงทะเบียนได้ที่  bit.ly/3vUXwqM

สอบถามเพิ่มเติม

E-mail : nx@mail.kmutt.ac.th

CELT line official Account. Line ID : @celtkmutt

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม New Learning Platform #6 “Hybrid Learning เรื่องเล่าจากครู…เมื่อโลกเปลี่ยน การเรียนรู้จะปรับอย่างไร”

New Learning Platform-01

สถาบันการเรียนรู้ ขอเชิญชวนคณาจารย์ และผู้สนใจ

ร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนประสบการณ์

การเรียนการสอนแบบผสมผสาน ท่ามกลางสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไป

ในกิจกรรม New Learning Platform #6 “Hybrid Learning เรื่องเล่าจากครู…เมื่อโลกเปลี่ยน การเรียนรู้จะปรับอย่างไร”

 

พบกับครูผู้เชี่ยวชาญสองท่าน ได้แก่

 

ผศ. ดร.ปริยกร ปุสวิโร

ภาควิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

edutainment & socio-interaction computing Lab (ESICLAB)

 

ผศ. ดร.มนต์สิทธิ์ ธนสิทธิโกศล

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2562

อาจารย์ต้นแบบด้านการสอน ประจำปี 2564

 

สิ่งที่ได้เรียนรู้

เรียนรู้และแลกเปลี่ยนมุมมองของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน

แบบผสมผสาน (Hybrid Learning) ในศาสตร์ที่แตกต่างกันทั้งวิศวกรรมศาสตร์

และวิทยาศาสตร์

 

วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564

เวลา 13.30-15.30 น.

ณ ห้อง Pedagogy อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ ชั้น 14 (ตึก S3)

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ http://bit.ly/34m3dBV

ขอเรียนเชิญบุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม Brain science seminar ครั้งที่ 6 หัวข้อ “The Benefits of the Bilingual Brain”

Bilingual Brain1-01

การใช้สองภาษามีประโยชน์อย่างไร ต่อการจำและการเรียนรู้

สถาบันการเรียนรู้ (Neuroscience Center for Research and Innovation ร่วมกับ CELT) ขอเรียนเชิญบุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม Brain science seminar ครั้งที่ 6 หัวข้อ “The Benefits of the Bilingual Brain ”

พูดคุยกับ

พัทธ์ดนัย ภูวจรูญกุล

ผู้ช่วยนักวิจัย ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมประสาทวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

ในวันพฤหัสบดีที่  1 เมษายน 2564 เวลา 13.30-14.30 น.

ผ่าน application Zoom

ลงทะเบียนได้ที่ http://bit.ly/3qGnNoX

รับ Zoom meeting link ทาง E-mail ที่ลงทะเบียนไว้

 

สอบถามเพิ่มเติม

E-mail : nx@mail.kmutt.ac.th

CELT line official Account. Line ID : @celtkmutt

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ.2564 (SoTL7)

Main PosterPRSoTL7

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ.2564 (Scholarship of Teaching and Learning: SoTL7) Innovative Teaching and Learning in Digital Age (นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ในโลกยุคดิจิทัล)
ระหว่างวันที่ 22 – 23 เมษายน พ.ศ. 2564
ออนไลน์ผ่าน ZOOM

จัดโดย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
— มาร่วมพัฒนาเป็นผู้สอนในโลกยุคดิจิทัลด้วยกัน —

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 18 เมษายน 2564
รับจำนวนจำกัด 250 ท่าน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่
http://sotl7.ilc.swu.ac.th

ช่องทางสอบถามข้อมูล
1. https://sites.google.com/g.swu.ac.th/sotl7
2. https://www.facebook.com/sotl7conference
3. LINE Official: @938zmlpz
หรือคลิก https://lin.ee/61UXlkf

ขอเชิญเข้าร่วม การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2564 เรื่อง พลิกโฉมอุดมศึกษาไทย: วิถีใหม่ของการเรียนการสอน

S__31539287

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ร่วมกับสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และ
องค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท)

ขอเชิญเข้าร่วม การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2564
เรื่อง พลิกโฉมอุดมศึกษาไทย: วิถีใหม่ของการเรียนการสอน
“Reinventing Thailand Higher Education: New Normal Teaching and Learning Practice”

วันที่ 25 – 26 มีนาคม 2564
โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ (สุขุมวิท 11) กรุงเทพมหานคร

โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ ได้ที่ http://thailandpod.org/ หรือ http://bit.ly/thaipod_conference2021

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม นพลักษณ์ กับ การเป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้ “เปลี่ยนคุณเป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้ที่มีกลยุทธ์ ด้วยศาสตร์นพลักษณ์”

poster นพลักษณ์-01

สถาบันการเรียนรู้ ขอเรียนเชิญอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้ที่สนใจการเป็น Facilitrator ในงานอุตสาหกรรมเข้าร่วมการอบรม นพลักษณ์ กับ การเป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้ “เปลี่ยนคุณเป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้ที่มีกลยุทธ์ ด้วยศาสตร์นพลักษณ์”

 

วิทยากร โดย
คุณเอกวัฒน์ นิธิไชโย

ผู้สนับสนุนการเรียนรู้ โครงการ C-ChEPS สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

ผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรนพลักษณ์
วันที่ 18 มีนาคม 2564

เวลา  10.00-16.00 น.

ณ ห้อง Pedagogy สถาบันการเรียนรู้ อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ ชั้น 14

 

สิ่งที่ได้เรียนรู้

  1. บอกความแตกต่างของแต่ละบุคคลโดยใช้ศาสตร์นพลักษณ์
  2. ให้คำปรึกษา ออกแบบกิจกรรม และกระบวนการเรียนรู้ ให้เหมาะสมกับนพลักษณ์ของผู้เรียน

 

สิ่งที่ต้องเตรียม
1. โปรดแต่งกายให้สะดวกกับการลุกนั่ง และทำกิจกรรมกลุ่ม

 

ลงทะเบียนได้ที่ http://bit.ly/3e9PHae

รับจำนวนจำกัด

ผู้ที่เข้าร่วมจนจบกิจกรรม จะได้รับ ใบ Certificate จากศูนย์ CELT

 

ขอเชิญร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “Classroom Research กับการเรียนรู้ในรูปแบบผสมผสาน (Blended Learning)”

Classroom Research_Classroom research

สถาบันการเรียนรู้ ขอเรียนเชิญบุคลากร มจธ. ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “Classroom Research กับการเรียนรู้ในรูปแบบผสมผสาน (Blended Learning)”

วิทยากร โดย

ผศ. ดร.ประภัสสร วงษ์ดี และ ดร.ดารุวรรณ ศรีแก้ว

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

วันที่ 19 มีนาคม 2564

เวลา 13:30-15:30 น.

ณ ห้อง Pedagogy สถาบันการเรียนรู้ อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ ชั้น 14

ลงทะเบียนได้ที่  http://bit.ly/2O6e4ev

Learning Outcome

สามารถนำองค์ความรู้เรื่อง Classroom Research ไปปรับใช้กับการสอนออนไลน์ เพื่อพัฒนาการสอนตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE)

 

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การสร้างเครื่องมือวัดผลเพื่องานวิจัยด้านการศึกษา

การสร้างเครื่องมือวัดผลเพื่องานวิจัยด้านการศึกษา_ใส่ลิ้งค์

สถาบันการเรียนรู้ ขอเรียนเชิญบุคลากรสายสนับสนุนการศึกษา และเจ้าหน้าที่ มจธ. เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การสร้างเครื่องมือวัดผลเพื่องานวิจัยด้านการศึกษา

วิทยากร โดย

ผศ.ดร.ประภัสสร วงษ์ดี ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

ดร. วันเพ็ญ วรวงศ์พงศา มจธ. ราชบุรี

ผศ.ดร.มิ่งขวัญ  ภาคสัญไชย  Center of Integrated Science คณะวิทยาศาสตร์

 

วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564

เวลา  09.00-16.00 น.

ผ่านแอพพลิเคชั่น ZOOM
Learning Outcome

  • สร้างเครื่องมือวัด Learning Outcomes และหาคุณภาพของเครื่องมือวัดผลที่สร้างขึ้น

 

สิ่งที่ต้องเตรียมมาด้วย

  • Computer notebook
  • พฤติกรรม Competence หรือ Learning Outcomes ที่อยากประเมิน

 

ลงทะเบียนได้ที่ http://bit.ly/3bH7HG6

 

รับจำนวนจำกัด เฉพาะนักพัฒนาการศึกษา และเจ้าหน้าที่ มจธ. เท่านั้น

ผู้ที่เข้าร่วมจนจบกิจกรรม จะได้รับ ใบ Certificate จากศูนย์ CELT