ขอเชิญ เข้าร่วมกิจกรรม workshop “Counselling การให้คำปรึกษาและรับฟังปัญหา”

counselling-01

สถาบันการเรียนรู้ ขอเรียนเชิญอาจารย์ นักพัฒนาการเรียนรู้ และบุคลากร มจธ. เข้าร่วมกิจกรรม workshop “Counselling การให้คำปรึกษาและรับฟังปัญหา”

สิ่งที่ได้เรียนรู้:

1. การให้คำปรึกษาโดยใช้ทฤษฎีภูเขาน้ำแข็ง

2. แนวทางเพื่อประยุกต์ใช้ในการให้คำปรึกษาเบื้องต้นหรือการพูดคุยระหว่างบุคคลเพื่อคลี่คลายปัญหา

ในวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00-16.00 น.

วิทยากรโดย คุณวรรณา บุญช่วยเรืองชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษา

สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/30JTYtW

หมายเหตุ รับเฉพาะบุคลากร มจธ.

สอบถามเพิ่มเติม

CELT line official Account.  Line ID : @celtkmutt

E-mail : celt.kmutt@gmail.com

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Workshop “Premiere Pro Basic เพื่อผลิตสื่อการสอนดิจิทัล”

premiere-01

สถาบันการเรียนรู้ ขอเรียนเชิญอาจารย์ นักพัฒนาการเรียนรู้ และบุคลากร มจธ. เข้าร่วมกิจกรรม Workshop “Premiere Pro Basic เพื่อผลิตสื่อการสอนดิจิทัล”

ในวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563

เวลา 09.00-16.00 น.  ณ ห้อง Pedagogy สถาบันการเรียนรู้ ชั้น 14

สิ่งที่ได้เรียนรู้:

1. รู้จักกระบวนการผลิตชิ้นงานสื่อการสอนวิดีโอ และทีมบุคลากรในการทำงาน

2. รู้จักเครื่องมือ กระบวนการทำงาน และเทคนิคตัดต่อเบื้องต้น ของโปรแกรม Adobe Premiere Pro

3. ฝึกฝนการใช้งานเครื่องมือ เพื่อตัดต่อวิดีโอ

สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/33mz320

หมายเหตุ โปรดเตรียมคอมพิวเตอร์ของท่าน พร้อมลงโปรแกรมให้พร้อม มาในวันกิจกรรม

หากท่านมีวิดีโอที่ต้องการตัดต่อแล้ว สามารถนำมาในกิจกรรมได้

โดย ท่านสามารถ ดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่เว็บไซต์สำนักคอมพิวเตอร์ มจธ.  https://www.cc.kmutt.ac.th/download.html

ตรวจสอบ Spec คอมพิวเตอร์ที่จำเป็นสำหรับการอบรม

https://helpx.adobe.com/premiere-pro/system-requirements.html

จัดกิจกรรมโดย CELT TEAM สถาบันการเรียนรู้

สอบถามเพิ่มเติม

CELT line official Account.  Line ID : @celtkmutt

E-mail : celt.kmutt@gmail.com