ขอเชิญร่วมรับฟัง invited talk หัวข้อ Dynamic reconfiguration and flexibility of functional brain networks

105601665_3069764559736230_746146214104240897_o

Chula CCCN, KMUTT Nx, CHICS และ Chula Neuroscience Center ขอเชิญร่วมรับฟัง invited talk ในหัวข้อ Dynamic reconfiguration and flexibility of functional brain networks

วิทยากรโดย ดร. Ruedeerat Keerativittayayut จาก Chulabhorn Royal Academy ที่จะมาเล่าเกี่ยวกับการศึกษาเครือข่ายการประสานงานของสมอง ว่ามีการปรับเปลี่ยนอย่างไรที่ทำให้เราสามารถประมวลผล จดจำ ตัดสินใจได้ตามบริบทและเป้าหมายที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละขณะ และสามารถนำแนวคิดนี้มาขยายผลเพื่อให้เข้าใจปัญหาของผู้ป่วยทางสมองได้หรือไม่ อย่างไร โดยการใช้เทคนิค functional MRI ร่วมกับการวิเคราะห์ผล ที่มุ่งที่จะเข้าใจการประสานงานของสมองหลายๆส่วน (แทนที่จะศึกษาแยกแต่ละส่วนอย่างสมัยก่อน) ภายใต้สมมติฐานว่า สมองแต่ละส่วนนั้นทำงานแยกกันก็จริง แต่ก็ช่วยประสานงานกันเพื่อให้ทำงานซับซ้อนได้

ในวันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00-14.00 น.
Zoom Meeting ID: 976 2616 6348

ขอเชิญเข้าร่วม กิจกรรม Brain science seminar ครั้งที่ 2 หัวข้อ “User experience in interactive media and cognitive science”

seminar 2

สถาบันการเรียนรู้ (

Neuroscience Center for Research and Innovation ร่วมกับ CELT)  ขอเรียนเชิญบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม Brain science seminar ครั้งที่ 2 หัวข้อ “User experience in interactive media and cognitive science”

พูดคุยกับ

ดร.เก็จแก้ว ธเนศวร

โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

ในวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00-11.00 น.

ผ่าน application Zoom (รับลิ้งหลังกรอกแบบประเมินเข้าร่วมกิจกรรม)

ลิ้งทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/2Mu65Dy

สอบถามเพิ่มเติม

CELT line official Account.  Line ID : @celtkmutt

E-mail : celt.kmutt@gmail.com