ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Brain science seminar ครั้งที่ 1 หัวข้อ “Study the brain through the eyes: tracking the eyes to reveal how the brain works”

Brain science seminar_01

สถาบันการเรียนรู้ (Brain Research Group ร่วมกับ CELT)  ขอเรียนเชิญบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่สนใจ  เข้าร่วมกิจกรรม Brain science seminar ครั้งที่ 1 หัวข้อ “Study the brain through the eyes: tracking the eyes to reveal how the brain works”

ร่วมเรียนรู้กระบวนการทำงานของสมอง โดยการศึกษาด้วย eye tracking

พูดคุยกับ

ดร.ขจรวุฒิ อุ่นใจ

อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ในวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00-11.00 .

ผ่าน application Zoom (รับลิ้งหลังกรอกแบบลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม)

ลิ้งทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/2yDjsOA

สอบถามเพิ่มเติม

CELT line official Account.  Line ID : @celtkmutt

E-mail : celt.kmutt@gmail.com