ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Empowering Communication การสื่อสารเพื่อเรียนรู้และเสริมสร้างพลัง

poster-01

เรียนเชิญบุคลากร มจธ. เข้าร่วมกิจกรรม Empowering Communication การสื่อสารเพื่อเรียนรู้และเสริมสร้างพลัง กระบวนการเรียนรู้ที่จะช่วยคลี่คลายข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้อื่นและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการสื่อสาร

ขอเชิญชวนมาร่วมกันเรียนรู้
1. ทำความเข้าใจแนวคิด เครื่องมือ องค์ประกอบ และรูปแบบของการสื่อสารในเบื้องต้น
2. เรียนรู้เทคนิคในการสื่อสาร ฝึกหัดรับฟังและเข้าใจผู้อื่น
3. ฝึกปฏิบัติการสื่อสารอย่างมีพลัง และประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ

🗓ในวันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้อง pedagogy อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ ชั้น 14 อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้

👉👉ลงทะเบียนได้ที่ http://bit.ly/2SwLSQj

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-470-8385