ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเสวนา การเรียนรู้บนฐานชุมชน

การเรียนรู้บนฐานชุมชนขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมเสวนา การเรียนรู้บนฐานชุมชน ภายใต้โครงการ New Learning Platforms โดยได้รับเกียรติจาก ศูนย์การเรียนหญ้าแพรกสาละวิน จ.แม่ฮ่องสอน และศูนย์ส่งเสริมและสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวงและโครงการตามพระราชดำริ มจธ. มาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์

ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00-16.00 .

ณ ศูนย์ CELT สถาบันการเรียนรู้ ชั้น 14 อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ มจธ.

***พิเศษ เวลา 10.00-12.00 . มีกิจกรรม workshop งานศิลปะ สมุดทำมือและสีธรรมชาติ จากชุมชนปกาเกอะญอ

(สามารถเลือกลงกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งหรือทั้ง 2 กิจกรรมก็ได้)

ลงทะเบียนได้ที่ http://bit.ly/30FN4nN

กิจกรรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม KMUTTLearningPlatforms@gmail.com

โทร. 02-470-8385


reference :

ศูนย์การเรียนหญ้าแพรกสาละวิน Facebook


ศูนย์ส่งเสริมและสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวงและโครงการตามพระราชดำริ มจธ. Facebook