ต้อนรับคณะดูงานจาก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00 – 12.00 . สถาบันการเรียนรู้ ได้รับเกียรติจาก ผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการเข้าร่วมเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน กระบวนการจัดการเรียนการสอน และการเรียนรู้ ของทางสถาบันการเรียนรู้ ตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (Outcome-base Education : OBE) นำโดย ผศ. ดร.กฤติกา ตันประเสริฐ ผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้ นักวิจัย และนักพัฒนาการศึกษา ร่วมพูดคุยและแลกเปลี่ยนกระบวนการทำงาน และแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนต่อไปในอนาคต

IMG_3600IMG_3619IMG_3620IMG_3633IMG_3643

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ >> CELT KMUTT Facebook fanpage