วาดเล่น-01

ขอเชิญเข้าร่วม workshop “วาดเล่นให้เป็นรูป”

วาดเล่น-01

สถาบันการเรียนรู้ ขอเรียนเชิญ อาจารย์ บุคลากร มจธ. เข้าร่วม workshop “วาดเล่นให้เป็นรูป” ฝึกทักษะการจับประเด็นและสื่อสารเป็นภาพ วิทยากรโดย คุณไพฑูรย์ อนันต์ทเขต นักพัฒนาการศึกษา สถาบันการเรียนรู้ และคณะ

ในวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30-16.30 น.

ณ ศูนย์ CELT สถาบันการเรียนรู้ ชั้น 14 อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ มจธ.

ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ http://bit.ly/2XXVusI

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม kmuttlearningplatforms@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.