รับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์

ด้วยสถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นความจำนงได้ ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2562  (ในเวลาราชการ) ณ สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันการเรียนรู้ อาคารสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (มูลนิธิไทยคม) ชั้น 13 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  นางจิราพรรณ เกียรติศิริ โทร. 02-4708392

เอกสารประกอบ
ประกาศรับสมัครผู้อำนวยการสำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์
ใบสมัคร

Leave a Reply

Your email address will not be published.