ขอเชิญเข้าร่วม กิจกรรม Outcome-Based Assessment workshop

poster-01

สถาบันการเรียนรู้ เชิญชวน อาจารย์ บุคลากร มจธ. เข้าร่วม กิจกรรม Outcome-Based Assessment workshop กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้”
วิทยากร โดย ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา
– ผศ. ดร.ประภัสสร วงษ์ดี ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
– ดร.ดารุวรรณ ศรีแก้ว ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
– ดร.มิ่งขวัญ ภาคสัญไชย Center of Integrated Science

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562
เวลา 09.30 – 16.30 น. ณ ห้อง Pedagogy สถาบันการเรียนรู้ ชั้น 14

ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ http://bit.ly/2YboJUS

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม e-mail : KMUTTLearningPlatforms@gmail.com

รับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์

ด้วยสถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นความจำนงได้ ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2562  (ในเวลาราชการ) ณ สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันการเรียนรู้ อาคารสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (มูลนิธิไทยคม) ชั้น 13 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  นางจิราพรรณ เกียรติศิริ โทร. 02-4708392

เอกสารประกอบ
ประกาศรับสมัครผู้อำนวยการสำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์
ใบสมัคร

กิจกรรมเสวนา Learning Platform for Working Adults

Short URL

http://bit.ly/2MEvVI2

Screen Shot 2019-06-11 at 11.28.09 AM

เอกสารประกอบกิจกรรมเสวนา Learning Platform for Working Adults

ในวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ศูนย์ CELT สถาบันการเรียนรู้ ชั้น 14 อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ มจธ.

1.ผศ.ดร.ปานจันทร์ ศรีจรูญ อาจารย์ประจำโครงการ I-ChEPs ผู้สอนกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการให้กับพนักงานของบริษัท ไอ อาร์ พี ซี จำกัด (มหาชน)


2.คุณเอกวัฒน์ นิธิไชโย Facilitator ด้านการสอนและวิเคราะห์บุคลิกภาพ (นพลักษณ์ : Enneagram) ด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปี จากโครงการ C-ChEPs บริษัท SCG chemical จำกัด (มหาชน)


3.คุณปาณิศา เลิศทหาร Facilitator ผู้มีประสบการณ์ด้านการสอนเชิงบูรณาการ Hard & Soft Skills กว่า 5 ปี  จากโครงการ C-Packaging บริษัท SCG Packaging จำกัด (มหาชน) 

download Slide : คุณปาณิศา เลิศทหาร


4.คุณระพิน เย็นใจดี บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด ศิษย์เก่าจากโครงการ C-Packaging รุ่นที่ 28


คลิปสัมภาษณ์ ศ.ดร.อภิชัย เทอดเทียนวงษ์ อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี และหัวหน้าโครงการ C-ChEPS, C-Packaging

คลิปสัมภาษณ์ ผศ.ดร.จินดารัตน์ พิมพ์สมาน อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี และหัวหน้าโครงการ I-ChEPs, PI-ChEPs, BI-ChEPs

แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรม

https://bit.ly/2MKADTZ


สรุปกิจกรรมด้วย Visual Thinking

Paper.New Learning.3


ชมภาพกิจกรรมได้ที่ 

https://www.facebook.com/pg/celtkmutt/photos/?tab=album&album_id=2249117758500725


คลิปกิจกรรมวันงาน 


learning adults poster-01

ขอเชิญบุคลากร มจธ. เข้าร่วมกิจกรรม Everyone Can Create ครั้งที่ 2

poster web-01

ขอเชิญบุคลากร มจธ. เข้าร่วมกิจกรรม Everyone Can Create ครั้งที่ 2

ด้วยศูนย์ Center for effective learning and teaching (CELT) ได้จัดโครงการเพิ่มศักยภาพการสร้างสื่อการสอน โดยใช้โปรแกรม Everyone Can Create ในระบบปฏิบัติการ IOS ครั้งที่ 2 เพื่อเพิ่มศักยภาพการสร้างสื่อการสอนให้กลุ่มบุคลากรทางการศึกษา โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก Com7 Apple Education & Enterprise กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นวันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 13:30-16:30 น. ณ. ห้อง Meeting Room อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ ชั้น 13

สามารถสำรองที่นั่งที่ http://bit.ly/2KemqMQ ภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2562

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ คุณพลอยพชร เนกขัมพิทักษ์ เบอร์ติดต่อ 8385

อ่านบทความจากกิจกรรมครั้งที่ 1 ได้ที่ http://celt.li.kmutt.ac.th/km/index.php/every-one-can-create/