ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเสวนา Learning Platform for Working Adults

learning adults poster-01

สถาบันการเรียนรู้ เชิญชวน อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มจธ. และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมเสวนา  Learning Platform for Working Adults

ร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากครูผู้สอน, Facilitator และศิษย์เก่าจากโครงการทักษะวิศวกรรมเคมีแบบบูรณาการ โดยวิทยากร ทั้ง 4  ท่าน ได้แก่

1.ผศ.ดร.ปานจันทร์ ศรีจรูญ อาจารย์ประจำโครงการ I-ChEPs ผู้สอนกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการให้กับพนักงานของบริษัท ไอ อาร์ พี ซี จำกัด (มหาชน)
2.คุณเอกวัฒน์ นิธิไชโย Facilitator ด้านการสอนและวิเคราะห์บุคลิกภาพ (นพลักษณ์ : Enneagram) ด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปี จากโครงการ C-ChEPs บริษัท SCG chemical จำกัด (มหาชน)
3.คุณปาณิศา เลิศทหาร Facilitator ผู้มีประสบการณ์ด้านการสอนเชิงบูรณาการ Hard & Soft Skills กว่า 5 ปี  จากโครงการ C-Packaging บริษัท SCG Packaging จำกัด (มหาชน) 
4.คุณระพิน เย็นใจดี บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด ศิษย์เก่าจากโครงการ C-Packaging รุ่นที่ 28

ในวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ศูนย์ CELT สถาบันการเรียนรู้ ชั้น 14 อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ มจธ.

ลงทะเบียนได้ที่ http://bit.ly/2Q3g2sJ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม kmuttlearningplatforms@gmail.com

ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 

สถาบันการเรียนรู้ มจธ.