visual-thinking-02-feature

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม คิด เห็น เป็นภาพ ด้วย Visual Thinking ครั้งที่ 2

visual-thinking-poster02

กลับมาอีกครั้ง……

สถาบันการเรียนรู้ เชิญชวน อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มจธ. สมัครเข้าร่วม workshop

คิด เห็น เป็นภาพ ด้วย Visual Thinking ครั้งที่ 2
“กระบวนการออกแบบความคิด ที่จะช่วยสร้าง ‘วิธี’ คิดใหม่
ให้เราคิดและมองอะไรชัดขึ้น ง่ายขึ้น เห็นความเชื่อมโยงในสิ่งต่างๆ มากขึ้นไปด้วย”
เครื่องมือนี้เป็นการคิดและสื่อสารโดยใช้ภาพมาช่วยลำดับความคิดและร้อยเรียงเรื่องราวในการวางแผนการนำเสนอและเล่าเรื่อง

วิทยากร โดย คุณศุภวิชช์ สงวนคัมธรณ์(มะโหนก) และทีมงาน
ผู้ก่อตั้งสำนักงานส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ (Black Box)
นักคิดรุ่นใหม่ผู้คร่ำหวอดเรื่อง Visual Facilitation

วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ณ สถาบันการเรียนรู้ มจธ.บางมด
ระหว่างเวลา 10.30 – 17.00 น.

**ผู้เข้าร่วม workshop ไม่จำเป็นต้องวาดภาพเป็น แต่ขอให้มีทักษะในการจับประเด็นเป็นพื้นฐาน
**เตรียมเรื่องงานหรือแก่นของวิชาที่สอนมาเล่าภายใน 1 นาที

สมัคร ด่วน! รับจำนวนจำกัด
สมัครได้ที่ http://bit.ly/2SP9n6m
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม kmuttlearningplatforms@gmail.com

หมายเหตุ : ผู้เข้าร่วมต้องสามารถอยู่ร่วมกิจกรรมได้ตลอดทั้งวัน

Leave a Reply

Your email address will not be published.