feature

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมคิด เห็น เป็นภาพ ด้วย Visual Thinking

สถาบันการเรียนรู้ เชิญชวน อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มจธ. สมัครเข้าร่วม workshop ในหัวข้อ

คิด เห็น เป็นภาพ ด้วย Visual Thinking
“กระบวนการออกแบบความคิด ที่จะช่วยสร้าง ‘วิธี’ คิดใหม่
ให้เราคิดและมองอะไรชัดขึ้น ง่ายขึ้น เห็นความเชื่อมโยงในสิ่งต่างๆ มากขึ้นไปด้วย”

เครื่องมือนี้เป็นการคิดและสื่อสารโดยใช้ภาพมาช่วยลำดับความคิดและร้อยเรียงเรื่องราวในการวางแผนการนำเสนอและเล่าเรื่อง

วิทยากร โดย คุณศุภวิชช์ สงวนคัมธรณ์(มะโหนก) และทีมงาน
ผู้ก่อตั้งสำนักงานส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ (Black Box)
นักคิดรุ่นใหม่ผู้คร่ำหวอดเรื่อง Visual Facilitation

วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 ณ สถาบันการเรียนรู้ มจธ. บางมด
ระหว่างเวลา 13.00 – 17.00 น.

**ผู้เข้าร่วม workshop ไม่จำเป็นต้องวาดภาพเป็น แต่ขอให้มีทักษะในการจับประเด็นเป็นพื้นฐาน

**สิ่งที่ต้องเตรียม
1. สมุดโน้ตและชุดปากกา
2. เรื่องราวที่อยากจะเล่าเกี่ยวกับการสอน หรืองานที่ทำ ความยาวประมาณ 15 นาที

สมัคร ด่วน! รับจำนวนจำกัด
สมัครได้ที่ https://bit.ly/2PuYZ1U

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม kmuttlearningplatforms@gmail.comvisual-thinking-poster1

One thought on “ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมคิด เห็น เป็นภาพ ด้วย Visual Thinking”

  1. Nếu bạn biết nắm bắt cơ hội sẽ thu hút được lượng khách hàng lớn mỗi năm bởi lẽ đồng phục luôn được thay mới thường xuyên. Từ đó, bạn sẽ tìm được nguồn đầu ra ổn định cho các sản phẩm của mình. Điều quan trọng ở các sản phẩm đồng phục đó là bạn cần đảm bảo chất lượng sản phẩm, chất liệu in ấn,… nhằm đảm bảo sự hài lòng nơi khách hàng.

Leave a Reply

Your email address will not be published.