ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมคิด เห็น เป็นภาพ ด้วย Visual Thinking

สถาบันการเรียนรู้ เชิญชวน อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มจธ. สมัครเข้าร่วม workshop ในหัวข้อ

คิด เห็น เป็นภาพ ด้วย Visual Thinking
“กระบวนการออกแบบความคิด ที่จะช่วยสร้าง ‘วิธี’ คิดใหม่
ให้เราคิดและมองอะไรชัดขึ้น ง่ายขึ้น เห็นความเชื่อมโยงในสิ่งต่างๆ มากขึ้นไปด้วย”

เครื่องมือนี้เป็นการคิดและสื่อสารโดยใช้ภาพมาช่วยลำดับความคิดและร้อยเรียงเรื่องราวในการวางแผนการนำเสนอและเล่าเรื่อง

วิทยากร โดย คุณศุภวิชช์ สงวนคัมธรณ์(มะโหนก) และทีมงาน
ผู้ก่อตั้งสำนักงานส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ (Black Box)
นักคิดรุ่นใหม่ผู้คร่ำหวอดเรื่อง Visual Facilitation

วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 ณ สถาบันการเรียนรู้ มจธ. บางมด
ระหว่างเวลา 13.00 – 17.00 น.

**ผู้เข้าร่วม workshop ไม่จำเป็นต้องวาดภาพเป็น แต่ขอให้มีทักษะในการจับประเด็นเป็นพื้นฐาน

**สิ่งที่ต้องเตรียม
1. สมุดโน้ตและชุดปากกา
2. เรื่องราวที่อยากจะเล่าเกี่ยวกับการสอน หรืองานที่ทำ ความยาวประมาณ 15 นาที

สมัคร ด่วน! รับจำนวนจำกัด
สมัครได้ที่ https://bit.ly/2PuYZ1U

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม kmuttlearningplatforms@gmail.comvisual-thinking-poster1

การอบรมเชิงปฏิบัติการ Soft skill assessment

เมื่อวันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561 ศูนย์ CELT จัดกิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ “Soft Skills Assessment” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง (อ.นิล) ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้

เชื่อว่าอาจารย์หลายท่านยังคงมีคำถามว่าเราจะวัดประเมิน soft skill ของนักศึกษาได้อย่างไร ซึ่งทำให้กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก โดย อ.นิล ได้มอบความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ของการวัดและประเมิลผล รวมถึงนำเสนอเทคนิค วิธีการ เครื่องมือ และการเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในการวัดประเมินผล soft skill

กิจกรรมดังกล่างจัดขึ้น ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง pedagogy สถาบันการเรียนรู้ ชั้น 14 อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้

38495671_1795268687218970_3812034842455965696_o 38614749_1795266897219149_9175886388803928064_o 38661899_1795267150552457_3460399818323525632_o 38676738_1795267833885722_5398669613561020416_o

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรม Soft-Skill-Assessment

รับชมวิดีโอย้อนหลังการอบรม