IMG_3872

ละครหุ่นเงา by ครูต้อม

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง facilitator อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ ชั้น 14 สถาบันการเรียนรู้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ “การใช้ละครหุ่นเงาในการจัดกระบวนการเรียนรู้กับเยาวชน” โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุธารัตน์ สินนอง (ต้อม) ผู้มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ของละครหุ่นเงา โดยมีประสบการณ์จากประเทศโปแลนด์

กิจกรรมในวันนี้ ครูต้อมได้นำการแสดงละครหุ่นเงามาให้ได้ชมกัน และร่วมวงคุยกับผู้เข้าร่วมเพื่อสะท้อนสิ่งที่ได้ดูและการนำไปปรับใช้กับตนเอง นอกจากนี้ครูต้อมยังจัด workshop เล็กๆ ให้ผู้เข้าร่วมได้ลองสร้างหุ่นละครเงาด้วยตนเอง และสร้างสรรค์เรื่องราวประกอบฉากของครูต้อม เพื่อให้เห็นว่าหุ่นละครเงาสามารถสร้างเองได้ง่ายๆ ใครๆก็ทำได้ และไม่จำเป็นต้องใช้วัสดุสิ้นเปลืองในการสร้าง

IMG_3815 IMG_3821 IMG_3827 IMG_3831 IMG_3841 IMG_3843 IMG_3845 IMG_3847 IMG_3846 IMG_3865 IMG_3870 IMG_3872 IMG_3879

Leave a Reply

Your email address will not be published.