งาน iSTEM-Ed 2018

เมื่อวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2561 สถาบันการเรียนรู้ และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและวิทยาเขตราชบุรี ร่วมกับ สมาคมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า (EEAAT) ได้จัดงาน International STEM Education Conference 2018 (iSTEM-Ed 2018) เพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ และเทคนิคการเรียนการสอนในศาสตร์ของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศิลปะ ภายในงานประกอบไปด้วยการบรรยายพิเศษจาก Keynote มากประสบการณ์  และเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วย session พิเศษจากนักเรียนและคุณครูจากระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา ณ อาคารเคเอกซ์ มจธ.

IMG_0153 IMG_0171 IMG_0371 IMG_0338 IMG_0201 IMG_0390

กิจกรรม Knowing and assessing learning outcomes

เมื่อวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมาศูนย์เสริมสร้างการเรียนรู้และการสอน (Center for Effective Learning and Teaching: CELT) ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรม Workshop on Teaching and Learning ภายใต้หัวข้อ “Knowing and assessing learning outcomes” ได้รับเกียรติจาก Dr.Duane Deardorff, Professor in the Physics & Astronomy department

at University of North Carolina at Chapel Hill, USA. เป็นวิทยากรในครั้งนี้ กิจกรรมประกอบด้วยเรื่อง “Learning outcomes assessment” “Engaging sciences students in large class” และ “TA training” จัดขึ้น ณ Science Connect คณะวิทยาศาสตร์

IMG_3961 IMG_3962 IMG_3964 IMG_3965 IMG_3966 IMG_3967 IMG_3970 IMG_3973 IMG_3974

ละครหุ่นเงา by ครูต้อม

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง facilitator อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ ชั้น 14 สถาบันการเรียนรู้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ “การใช้ละครหุ่นเงาในการจัดกระบวนการเรียนรู้กับเยาวชน” โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุธารัตน์ สินนอง (ต้อม) ผู้มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ของละครหุ่นเงา โดยมีประสบการณ์จากประเทศโปแลนด์

กิจกรรมในวันนี้ ครูต้อมได้นำการแสดงละครหุ่นเงามาให้ได้ชมกัน และร่วมวงคุยกับผู้เข้าร่วมเพื่อสะท้อนสิ่งที่ได้ดูและการนำไปปรับใช้กับตนเอง นอกจากนี้ครูต้อมยังจัด workshop เล็กๆ ให้ผู้เข้าร่วมได้ลองสร้างหุ่นละครเงาด้วยตนเอง และสร้างสรรค์เรื่องราวประกอบฉากของครูต้อม เพื่อให้เห็นว่าหุ่นละครเงาสามารถสร้างเองได้ง่ายๆ ใครๆก็ทำได้ และไม่จำเป็นต้องใช้วัสดุสิ้นเปลืองในการสร้าง

IMG_3815 IMG_3821 IMG_3827 IMG_3831 IMG_3841 IMG_3843 IMG_3845 IMG_3847 IMG_3846 IMG_3865 IMG_3870 IMG_3872 IMG_3879