ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Active Listening การฟังเชิงรุก

ศูนย์เสริมสร้างการเรียนรู้และการสอน (ศูนย์ CELT)  ขอเรียนเชิญคณาจารย์และบุคลากร มจธ. เข้าร่วมกิจกรรมในหัวข้อ “ Active Listening การฟังเชิงรุก” วิทยากรโดย คุณวริสรา มีภาษณี และ คุณพรเพ็ญ วงศ์กิจมโนชัย ในวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00-16.00 น.  ณ ห้อง Facilitator and Coaching room สถาบันการเรียนรู้ ชั้น 14 อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับทักษะการฟังที่ลึกซึ้งกับการประยุกต์ใช้เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/WTtrzw

กิจกรรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย!!

สอบถามเพิ่มเติมโทร 024708383

active-listening

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม การใช้ละครหุ่นเงาในการจัดการเรียนการสอนกับเยาวชน

สถาบันการเรียนรู้ ขอเชิญคณาจารย์ มจธ. เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ “การใช้ละครหุ่นเงาในการจัดการเรียนการสอนกับเยาวชน (ประสบการณ์จากโปแลนด์)” วิทยากร โดย คุณสุธารัตน์ สินนอง ในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้อง facilitator room ชั้น 14 อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้

ร่วมพูดคุยประสบการณ์การจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้หุ่นเงา และ workshop  ละครหุ่นเงาที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง

***กิจกรรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ bit.ly/2K9D2Wh

สอบถามเพิ่มเติม email: kmuttlearningplatforms@gmail.com

ละครหุ่นเงา-01-01

 

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม”Knowing and Assessing Learning Outcomes”

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ มจธ. เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ  “Knowing and Assessing Learning Outcomes” วันที่ 9-10 กรกฎาคม 2561 ณ Science Connect ชั้น 1 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

ศูนย์เสริมสร้างการเรียนรู้และการสอน (ศูนย์ CELT) ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการ “Knowing and Assessing Learning Outcomes” โดยได้รับเกียรติจาก Assoc.Prof.Dr.Duane Deardorff  ( physics professor at The University of North Carolina at Chapel Hill ) มาเป็นวิทยากรในวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2561ณ Science Connect ชั้น 1 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

หัวข้อกิจกรรม (เปิดอบรม 3 หัวข้อ โดยสามารถเลือกเข้าอบรมกี่หัวข้อก็ได้)

วันที่ 9 กรกฎาคม 2561

  • Learning outcomes assessment เวลา 9.00 – 16.00 น.

วันที่ 10 กรกฎาคม 2561

  • Engaging science students in large class เวลา 9.00 – 12.00 น.
  • TA Training เวลา 13.00 – 16.00 น.

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/cXkwDH

กิจกรรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย!!

Prof.Duane-1

อ่านประวัติวิทยากรได้ที่ :

Duane Deardorff: Juggler and professional entertainer

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเยี่ยมชมศูนย์ CELT

ศูนย์ CELT ต้อนรับ ผู้บริหารและบุคลากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเยี่ยมชมศูนย์ CELT นำโดย ผศ.ดร.สกล ธีระวรัญญู ผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้ นำกิจกรรม workshop เรื่องการวางกลยุทธ์ในการพัฒนาอาจารย์ ในวันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 14.30 น. – 16.30 น. ณ อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ ชั้น 14

IMG_3728 IMG_3744 IMG_3755 IMG_3762 IMG_3778 IMG_3781 IMG_3795 IMG_3797 IMG_3806 edit

 

Cops อาจารย์ beginner

ในวันที่ 8 มิ.ย. 2561 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่ มจธ. (Beginner) ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Cops) ของอาจารย์ใหม่ ครั้งที่ 2 เพื่อให้ อ.ใหม่แลกเปลี่ยนความรู้สึก ประสบการณ์ในการสอนที่ผ่านมาร่วมกัน โดยแยกเป็นหัวข้อได้ดังนี้ หัวข้อในพัฒนาการของตนเอง เรื่องหนักใจที่ยังไม่สามารถแก้ไขได้ การสร้างเครือข่ายที่เกื้อหนุนกันระหว่างอาจารย์ และวิเคราะห์แนวโน้มทิศทางการศึกษาในมหาวิทยาลัยในอีก 5 ปีข้างหน้า  นอกจากนี้ยังนำข้อความบางส่วนจากอาจารย์นิเทศก์มาถ่ายทอดให้แก่อาจารย์ใหม่ได้รับทราบอีกด้วย

34936078_1707652029313970_4803869320838905856_o 35051102_1707651862647320_2508549226313547776_o 35049629_1707653219313851_4646689379119529984_o 35051520_1707653092647197_1197773886733680640_o35054349_1707653009313872_7475811339454119936_o

Cops อาจารย์นิเทศน์

วันที่ 7 มิ.ย. 2561 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่ มจธ. (Beginner) ภายใต้การดูแลของ ศูนย์เสริมสร้างการเรียนรู้และการสอน (CELT) และสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Cops) ของอาจารย์นิเทศก์ ครั้งที่ 2 เพื่อร่วมมือพัฒนาอาจารย์รุ่นใหม่ของ มจธ. โดยมีหัวข้อดังนี้ ความตั้งใจและความคาดหวังที่อาจารย์นิเทศก์มีต่ออาจารย์ใหม่ การวางแผนนิเทศ บทเรียนที่อยากจะถ่ายทอดให้รุ่นน้อง และข้อเสนอแนะต่างๆที่จะทำให้กระบวนการนิเทศดีขึ้น เพื่อที่ทางโครงการจะได้นำข้อความไปส่งต่อแก่อาจารย์ใหม่ได้พัฒนาการสอนของตนเอง และปรับปรุงการดำเนินโครงการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

34984765_1707646869314486_8482545926970277888_o 35026704_1707647272647779_1284294521147883520_o 34815602_1707647529314420_6949134983302742016_o 35151761_1707646975981142_4978156916162166784_o