29744543_1638860732859767_3465620475949939677_o

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 ศูนย์เสริมสร้างการเรียนรู้และการสอน สถาบันการเรียนรู้ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้” ณ ห้อง pedagogy ชั้น 14 สถาบันการเรียนรู้ วิทยากรโดย ผศ.ดร.ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  โดยเริ่มกิจกรรมด้วยการเปิดวงแชร์ปัญหา และความคาดหวังจากกิจกรรมในครั้งนี้ หลังจากนั้นวิทยากรได้บรรยายในหลักการวัดและประเมินผล การเขียนผลลัพธ์การเรียนรู้ และการออกแบบเครื่องมือวัดต่างๆ พร้อมทั้งตอบข้อสงสัยของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

การเรียนรู้นั้นจะเกิดผลอันดี หากได้ลงมือปฏิบัติ ในช่วงบ่ายจึงได้มีกิจกรรมกลุ่ม เพื่อให้ทุกคนแบ่งกลุ่มและร่วมกันเลือก 1 รายวิชา มาเขียนผลลัพธ์การเรียนรู้ ออกแบบเครื่องมือที่ใช้ และทำการนำเสนอ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

29744585_1638862339526273_5674531446736535515_o29665356_1638862429526264_2184832056288823336_o 29744543_1638860732859767_3465620475949939677_o 29745154_1638863282859512_4458311332235397163_o 29871644_1638862539526253_4789269942099400979_o

2 thoughts on “การอบรมเชิงปฏิบัติการ การวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้”

  1. รบกวนอัพโหลดไฟล์slides ที่วิทยากร ใช้ประกอบการบรรยายคะ

  2. Căn hộ Keangnam Landmark Tower Hà Nội
    Ra đời vào năm 2010, Keangnam với chiều cao 336m – là tòa nhà cao thứ 2 Việt Nam. Nằm ở vị trí lý tưởng trên đường lớn Phạm Hùng, dự án gồm 1 tòa văn phòng – dịch vụ cao 70 tầng trên mặt đất và 2 tòa căn hộ cao 50 tầng, cung cấp không gian văn phòng rộng rãi, cao cấp, nội thất hiện đại và nhiều tiện ích đi kèm khác, đảm bảo cuộc sống hiện đại, tiện nghi.

Leave a Reply

Your email address will not be published.