ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรม “การวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้”

outcome based assessment poster

อาจารย์จะวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาได้อย่างไรบ้าง กิจกรรมนี้ มีคำตอบ!

ขอเชิญ คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร มจธ. ทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้วิทยากรโดย ผศ.ดร.ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาให้แนวคิด แนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

วิธีการเขียนผลลัพธ์การเรียนรู้และการออกแบบเครื่องมือวัด

ในวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 . ณ ห้อง Pedagogy ชั้น 14 สถาบันการเรียนรู้ อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่

https://goo.gl/forms/7FmPaTwGsVqjiUSw2

รีบๆหน่อยน้า รับจำนวนจำกัด!!

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

e-mail: KMUTTLearningPlatforms@gmail.com

tel: 081-8483332