18403971_1327958400616670_3501456782341491327_o

FA 3.0 for KM ครั้งที่ 3

กิจกรรมอบรมครั้งที่ 3 ในโครงการ FA 3.0 for KM จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ณ ห้อง facilitator อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ ชั้น 14 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. ที่ผ่านมา ทีมวิทยากรได้นำเสนอเทคนิคที่เรียกว่า World Café ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งของการจัดกิจกรรมที่ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จากบุคคลหลายๆคนที่มีความรู้ ความสามารถที่แตกต่างกัน มารวมกันจนเกิดปัญญาร่วม
โดยในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ทีมวิทยากรได้มอบโจทย์สำหรับผู้เข้าอบรม ให้วิเคราะห์ว่าการจัดกิจกรรมโครงการ FA 3.0 for KM ที่ผ่านมานั้น ได้จัดกิจกรรมอะไรไปแล้วบ้าง และมีเป้าหมายอย่างไร โดยกิจกรรม World Café ในครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมที่พลาดการอบรมในครั้งก่อนๆได้มีความรู้ในระดับเดียวกัน

18320621_1327958797283297_5023032059801703784_o 18402073_1327958137283363_4470720733456453990_o 18401870_1327958747283302_2487334857554582867_o 18358584_1327958140616696_8672954748405256240_o 18320688_1327958437283333_1767472436836867159_o

Leave a Reply

Your email address will not be published.