งานแสดงผลงาน Make learning great again and again and again

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 8:30 – 12:30 น. ณ ห้องจำรัส ฉายะพงศ์ (อาคาร CB2) สถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ได้จัดงาน Make Learning Great, Again and Again and Again! เพื่อแสดงผลงานจากโครงการศึกษาวิจัยรูปแบบการเรียนรู้สำหรับคนรุ่นใหม่ ในรูปแบบของการบรรยายสรุปผลโครงการโดย คุณผนวกเดช สุวรรณทัต นักวิจัยในโครงการ และยังได้รับเกียรติจาก รศ. ยืน ภู่วรวรรณ มาบรรยายพิเศษในหัวข้อ Imagining the Future Education and Disruptive Thinking in Education  โดยบรรยายให้เห็นถึงบทบาทของการศึกษาไทยที่จะต้องเปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันและอนาคต  นอกจากนี้ผู้ร่วมงานยังได้รับฟังการเสวนาแนวการเรียนรู้สำหรับคนไทย โดยร่วมพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับผู้ผลิตสื่อแนวใหม่ 3 ท่าน ได้แก่ คุณแทนไท ประเสริฐกุลWitCast Podcast รายการคุยวิทย์ติดตลก พกไว้ฟังยามเปลี่ยวสมอง, คุณวัชรชัย มกรพันธุ์ admin ผู้อยู่เบื้องหลัง YouTube Channel ครูนกเล็ก และคุณสุปิติ บูรณวัฒนาโชค ผู้ก่อตั้ง Dek-D.com และ ProDev Square

ท่านสามารถชมวิดีโอย้อนหลังได้ที่ https://youtu.be/GdsmelewO0c

18556581_1735799256473098_4460928804661706208_o 18589002_1735802403139450_7588548499644718148_o 18556435_1735799216473102_726520307550642583_o 18491817_1735795939806763_3732606308789564842_o 18489646_1735798923139798_3238455649320715694_o 18491371_1735802239806133_8738042589172678591_o

FA 3.0 for KM ครั้งที่ 3

กิจกรรมอบรมครั้งที่ 3 ในโครงการ FA 3.0 for KM จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ณ ห้อง facilitator อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ ชั้น 14 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. ที่ผ่านมา ทีมวิทยากรได้นำเสนอเทคนิคที่เรียกว่า World Café ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งของการจัดกิจกรรมที่ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จากบุคคลหลายๆคนที่มีความรู้ ความสามารถที่แตกต่างกัน มารวมกันจนเกิดปัญญาร่วม
โดยในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ทีมวิทยากรได้มอบโจทย์สำหรับผู้เข้าอบรม ให้วิเคราะห์ว่าการจัดกิจกรรมโครงการ FA 3.0 for KM ที่ผ่านมานั้น ได้จัดกิจกรรมอะไรไปแล้วบ้าง และมีเป้าหมายอย่างไร โดยกิจกรรม World Café ในครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมที่พลาดการอบรมในครั้งก่อนๆได้มีความรู้ในระดับเดียวกัน

18320621_1327958797283297_5023032059801703784_o 18402073_1327958137283363_4470720733456453990_o 18401870_1327958747283302_2487334857554582867_o 18358584_1327958140616696_8672954748405256240_o 18320688_1327958437283333_1767472436836867159_o