ขอเชิญร่วมงาน Make learning great again and again and again

วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 8:30 – 12:30 น.
ณ ห้องจำรัส ฉายะพงศ์ (อาคาร CB2) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง

YouTube live สถาบันการเรียนรู้: https://youtu.be/3ZUYQ0jkC20

YouTube live KMUTT: https://youtu.be/GdsmelewO0c


สถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) จัดงาน

Make Learning Great, Again and Again and Again! 

เพื่อแสดงผลงานจากโครงการศึกษาวิจัยรูปแบบการเรียนรู้สำหรับคนรุ่นใหม่

เนื้อหาประกอบด้วย กรณีศึกษารูปแบบการเรียนรู้ออนไลน์ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ พฤติกรรมและความต้องการการเรียนรู้ของคนไทยรุ่นใหม่ รวมถึงแนวโน้มความต้องการและรูปแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับคนไทยในอนาคต โดยมีกรณีศึกษาจากplatform การเรียนรู้ต่าง ๆ อาทิ Massive Open Online Courses (MOOCs), YouTube, Social Media, Computer Game, audiobook และ podcast

วันเวลาดำเนินงาน:

วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 8.30 – 12.30 น.

สถานที่:

ห้องประชุมจำรัส ฉายะพงศ์ อาคารเรียนรวม 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

กลุ่มเป้าหมาย:

อาจารย์ ครู นักการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ผู้ผลิตสื่อการเรียนรู้ หน่วยพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานทั้งรัฐและเอกชน รวมถึงผู้สนใจ จำนวน 100 คน

กำหนดการ:

วันที่ 18 พฤษภาคม 2560

ช่วงเวลา กิจกรรม
08.30 น. – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 น. – 10.00 น. บรรยายพิเศษจาก รศ. ยืน ภู่วรวรรณ หัวข้อ
Imagining the Future Education and Disruptive Thinking in Education
10.00 น. – 11.30 น. บรรยายสรุปผลการศึกษาวิจัยรูปแบบการเรียนรู้สำหรับคนรุ่นใหม่
11.30 น. – 12.30 น. เสวนาแนวการเรียนรู้สำหรับคนไทย โดยผู้ผลิตสื่อแนวใหม่

  • คุณแทนไท ประเสริฐกุล
    WitCast Podcast รายการคุยวิทย์ติดตลก พกไว้ฟังยามเปลี่ยวสมอง
  • คุณสุปิติ บูรณวัฒนาโชค
    ผู้ก่อตั้ง Dek-D.com และ ProDev Square

แผนผังการเดินทาง:

18235740_10101439240607129_1638980884_o

>>อ่านการ์ตูนบุญจด บุญจืด
Screenshot (195)https://www.facebook.com/celtkmutt/

boonjeed


credits: Register button from http://www.lpnc.org/2015_lpnc_annual_convention

PLC.07″The scrutiny of my two failures in education”

เมื่อวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา ศูนย์ CELT ได้จัดกิจกรรม Professional Learning Community (PLC) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ครั้งที่ 7 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ชนิกานต์ ว่องวิริยะวงศ์ จากสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “The scrutiny of my two failures in education” โดยอาจารย์ชนิกานต์ได้นำประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนตลอด 2 ปี ที่นำไปปรับใช้ในรายวิชาของอาจารย์ มาวิเคราะห์ถึงมุมมองความสำเร็จ ความล้มเหลว และผลตอบรับจากนักศึกษา รวมถึงการวิเคราะห์แนวทางการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น โดยกิจกรรมดังกล่าวนี้ จัดขึ้นตั้งแต่เวลา 14.00-15.30 น. ณ ห้อง Pedagogy ศูนย์เสริมสร้างการเรียนรู้และการสอน อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ ชั้น 14

IMG_9926 IMG_9938 IMG_9943 IMG_9945 IMG_9948 IMG_9954 IMG_9955

มาแล้ว กิจกรรม PLC.07 “The scrutiny of my two failures in education”

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร มจธ. และผู้ที่สนใจ ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม PLC.07 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ในวันที่ 24 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 14.00-15.30 น. ณ ห้อง Pedagogy ศูนย์เสริมสร้างการเรียนรู้และการสอน อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ ชั้น 14 โดย ดร.ชนิกานต์ ว่องวิริยะวงศ์ จากสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) จะมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “The scrutiny of my two failures in education”

ท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ http://bit.ly/2o43CF2 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 8385 (พลอยพชร)

plc07 poster-01

โครงการสอนเสริมฯ ครั้งที่ 16

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2560 คณะวิทยาศาสตร์และสถาบันการเรียนรู้ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนในโครงการสอนเสริมเพื่อปรับพื้นฐานการศึกษาของนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 16 ณ Science Learning Space อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น.กิจกรรมในครั้งนี้สถาบันการเรียนรู้ได้นำบอร์ดเกมสำหรับการเรียนรู้แบบต่างๆกว่า 30 เกม มาให้นักเรียนในโครงการฯ ได้เล่นอย่างสนุกสนาน เพลิดเพลินไปพร้อมๆ กับการฝึกฝนทักษะการคิด การสื่อสาร การวางแผนการจัดการ และการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ ตลอดจนการท้าทาย และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ซึ่งนำไปพัฒนาเป็นทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต

IMG_9664 IMG_9733 IMG_9807 IMG_9617