ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม FA3.0 for KM และกำหนดการอบรม

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรใน มจธ. ด้านการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ผ่านกระบวนการ Facilitate ทั้งหมดจำนวน 39 ท่าน และแจ้งกำหนดการวัน/เวลา เข้ารับการอบรม จำนวน 6 ครั้ง

หากท่านไม่สะดวกในวันเวลาดังกล่าวโปรดแจ้งให้ทราบ หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม โทร. 8385 (พลอยพชร)

Download รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม

agendaDocument-page-001Document-page-002

Leave a Reply

Your email address will not be published.