พระอาจารย์พุทธศาสตร์ พุทธาจาโร เยี่ยมชมศูนย์ CELT

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 เวลา 12.00 น. พระอาจารย์พุทธศาสตร์ พุทธาจาโร จากวัดป่าทรัพย์ธรรมาราม อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา และคณะ ได้เดินทางมาเยี่ยมชมกระบวนจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ของมจธ. ที่คณะครุศาสตร์ พื้นที่การที่เรียนรู้ Learning space คณะวิทยาศาสตร์ และศูนย์เสริมสร้างการเรียนรู้และการสอน (CELT) อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ ชั้น 14  โดยทาง Celt ได้จัดวงสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (CoP) ในหัวข้อ Active Learning เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เทคนิคต่างๆระหว่างอาจารย์ที่ใช้กระบวนการเรียนรู้นี้ กับพระอาจารย์ จากนั้นจึงได้แนะนำกิจกรรม และเครื่องมือการเรียนรู้ต่างๆของทางศูนย์ฯ อาทิ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Lego/logo การออกแบบห้องจัดการเรียนการสอน Formative card และ พื้นที่สร้างสื่อการสอนสำหรับอาจารย์

ml2973kr4102pg qn3892xy8199as jm1875pr6416kp bt9013by8075cc ry8113lk1736nl se1342kd3688ro ku9618zf1256os zb8450ur5763oi lu2145dd7384km bw3023ar3301ss

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “Instructional Improvement Tools for Teaching and Learning in 21st Century” วันที่ 31 ตุลาคม 2559

ศูนย์ CELT ขอเชิญชวนทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ “Instructional Improvement Tools for Teaching and Learning in 21st Century” โดยในครั้งนี้ ดร. พัฒนาช พัฒนะศรี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย และ ดร. วรวิทย์ อิศรางกูร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล จะมาเล่าถึงการนำเครื่องมือการเรียนรู้รูปแบบต่างๆ ที่สามารถนำมาปรับใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้ยังมีทีมจากโครงการ USAID COMET (องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเป็นผู้นำร่องการฝึกอบรมอาจารย์มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยอาชีวศึกษา ให้เปลี่ยนวิธีการคิดและเทคนิคการสอน มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ด้วย

กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2559 ตั้งแต่เวลา 14:00 -16:00 น. ณ. ห้อง Pedagogy ชั้น 14 ศูนย์ CELT สถาบันการเรียนรู้ ตึกนวัตกรรมการเรียนรู้

ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ https://goo.gl/forms/s4zNlOunZhzb6ZMX2
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 8385 (พลอยพชร)

tool