IMG_2453

PLC.05 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ในหัวข้อ “Active Learning ศูนย์ถึงก้าว

ในวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2559 ที่ผ่านมา ศูนย์ CELT ได้จัดกิจกรรม PLC.05 ชุมชนแห่งการเรียนรู้  ในหัวข้อ “Active Learning ศูนย์ถึงก้าว” โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์วุฒิชัย พลวิเศษ จาก ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด มาร่วมสนทนาเกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการพัฒนาการสอนในรายวิชาที่ได้รับผิดชอบ โดยมีแรงบันดาลใจจากการที่ได้ไปศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น และนำกลับมาปรับใช้ ซึ่งเริ่มต้นจากการใช้ Project based learning กับวิชาที่รับผิดชอบ และค่อยๆขยาย รูปแบบการสอนไปในภาควิชา โดยการบูรณาการการสอนจากหลายวิชาที่เรียนในปีการศึกษาเดียวกันและสอดแทรกทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ออกมาในรูปแบบการทำโปรเจคร่วมกัน ซึ่งปัจจุบัน อาจารย์วุฒิชัย พลวิเศษ ได้นำรูปแบบการสอนในลักษณะนี้ไปพัฒนาการสอนสำหรับ มจธ.ราชบุรี รายวิชา CPE100 Computer Programming for Engineer.

IMG_2453 IMG_2456 IMG_2462 IMG_2463 IMG_2464 IMG_2465 IMG_2452

สำหรับผู้ที่สนใจในรายละเอียดเพิ่มเติม เรื่อง การจัดการสอนแบบ Active Learning ศูนย์ถึงก้าว โดย อาจารย์วุฒิชัย พลวิเศษ สามารถติดตามชมวิดีโอย้อนหลังได้ในลำดับถัดไป

Leave a Reply

Your email address will not be published.