plc05 cover

ศูนย์ CELT เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม PLC.05 “Active Learning ศูนย์ถึงก้าว”

ศูนย์ CELT ขอเรียนเชิญ อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรชาว มจธ. ทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม PLC ครั้งที่ 5 บรรยายในหัวข้อ “Active Learning ศูนย์ถึงก้าว” โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์วุฒิชัย พลวิเศษ จากภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มาร่วมแชร์ประสบการณ์การสอนในรูปแบบ Active Learning พร้อมเปิดวงสนทนาสักถาม พูดคุย เปลี่ยนเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนการสอนร่วมกัน ในวันที่ 29 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 14.00-15.30 น. ณ ห้อง Pedagogy ชั้น 14 ศูนย์ CELT สถาบันการเรียนรู้ ตึกนวัตกรรมการเรียนรู้

สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ https://goo.gl/forms/Hu98QeUbOvJpZEfo1

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 8385 (พลอยพชร)

PLC05 web

 

One thought on “ศูนย์ CELT เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม PLC.05 “Active Learning ศูนย์ถึงก้าว””

Leave a Reply

Your email address will not be published.