recording cover

เทคนิคการบันทึกเสียง

การบันทึกเสียง[Audio for video]
สิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งในงานถ่ายวิดีโอสื่อการเรียนการสอนนอกจากภาพนิ่งหรือภาพเครื่องเคลื่อนไหวคือการเก็บบันทึกเสียง เสียงบรรยายหรือเสียงที่บันทึกเหตุการณ์จริงควรมีคุณภาพเพียงพอที่จะทำให้ผู้ชมรู้สึกมีส่วนร่วมเสมือนอยู่ในเหตุการณ์นั้น สิ่งสำคัญของการบันทึกเสียงมีดังนี้

1.ระดับความดัง เพื่อให้ได้เสียงหลักที่มีความชัดเจน พอดีไม่ดังหรือไม่เบาจนเกินไปดังนั้นจึงควรตั้งค่าและทดสอบอุปกรณ์เสมอก่อนการบันทึกงาน นอกจากนี้การรับเสียงที่ไม่พึงประสงค์เข้ามาในระหว่างการบันทึกเสียงจะทำให้การทำงานในช่วงตัดต่อยาก หรือเสียงานในช่วงนั้นๆ การวางไมค์รับเสียงจึงควรอยู่ในระยะที่เหมาะสมไม่ห่างหรือใกล้แหล่งกำเนิดเสียงจนเกินไป ตัวอย่างเช่นการวางตำแหน่งไมค์ไกลจากแหล่งกำเนิดเสียงอาจทำให้ระดับเสียงเบาจนได้รับเสียงรบกวนเข้ามามากกว่าเสียงจริง ส่วนการวางตำแหน่งไมค์ใกล้เกินไปอาจทำให้ระดับเสียงดังจนคุณภาพของเสียงฟังไม่รู้ได้เช่นกัน

Tip:
– หากเป็นไปได้ควรหาห้องบันทึกเสียงเพื่อบันทึกเสียงบรรยายประกอบสื่อ หรือเข้าไปอยู่ห้องที่เงียบที่สุดที่ไม่เกิดเสียงก้องหรืออาจจะหาห้องที่มีอุปกรณ์ในห้องที่สามารถช่วยลดเสียงที่สะท้อนได้
วิธีการแก้ไขห้องที่มีเสียงก้องเกินไป
1 นำเอาไมโครโฟนไว้ใกล้แหล่งกำเนิดเสียงมากที่สุด
2 แขวนผ้าม่านถ้าหากว่าสามารถทำได้
3 เพิ่มด้วยผืนพรม
4 เพิ่มด้วยเบาะรองนั่งและหมอน
5 ใช้เฟอร์นิเจอร์ชนิดบุด้วยผ้านวม
6 ประดับตกแต่งห้องด้วยผืนผ้าที่แขวนอยู่ในกรอบ
7 เพิ่มเติมด้วยวัสดุที่ผลิตมาเพื่อการดูดซับเสียงโดยเฉพาะ
– ระมัดระวังเสียงที่เกิดจากพัดลม หรือแอร์เวลาจะบันทึกเสียง
– ควรหาผ้าหรือฟองน้ำหุ้มตัวไมค์ เพื่อป้องกันเสียงรบกวน ที่ไม่พึงประสงค์

2.สัญญาณรบกวน(Noise) บ่อยครั้งเมื่อทำการบันทึกเสียงแล้วจะได้ยินเสียงซ่ารวมกันเสียงหลักตลอดเวลา ซึ่งมีสาเหตุการเกิดปรากฎการดังกล่าวได้หลายสาเหตุ สาเหตุหลักมักจะเกิดจากตัวอุปกรณ์ สายเชื่อมต่อ และ Driver ของเครื่องบันทึกเสียง ซึ่งควรจะต้องทำการตรวจเช็คทุกครั้งที่มีการบันทึก หรือตรวจสอบ ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ให้มีสภาพที่พร้อมใช้งานเสมอ

Tip:
ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ ควรใช้โปรแกรมที่ช่วยตัด Noise ในกรณีที่สัญญาณรบกวนมีมากเกินไปควรทำการบันทึกเสียงใหม่ เพราะการนำสัญญาณรบกวนออกจะกระทบกับเนื้อเสียงหลักเช่นกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published.