story board1 cover

การเขียน Story Board

Story Board
คือ การเขียนภาพร่างและข้อความเพื่อกำหนดแนวทางในการทำงานสื่อมัลติมีเดีย เพื่อกำหนดการเล่าเรื่อง ลำดับเรื่องให้เนื้อหากระชับไม่ยืดเยื้อ จัดมุมกล้องและเลือกภาพประกอบที่สำคัญและจำเป็น กำหนดเวลาของแต่ละฉากให้สัมพันธ์กับบทบรรยาย ซึ่งภาพร่างที่วาดไม่จำเป็นจะต้องละเอียดมากแต่ต้องมีองค์ประกอบสำคัญ ดังนั้นไม่จำเป็นต้องใช้ทักษะการวาดภาพมากนัก

ข้อดีของการทำ Story Board
1.ทำให้เห็นภาพรวมของสื่อที่จะสร้างและทำให้ทีมงานเข้าใจตรงกัน
2.แสดงลำดับของการดำเนินเรื่องที่ชัดเจนและการเลือกใช้ภาพประกอบที่เหมาะสม
3.ควบคุมปริมาณเนื้อหาและเวลา ให้กระชับไม่ยืดเยื้อเกินไป
4.สามารถตรวจสอบความถูกต้อง ความครบถ้วนของสื่อระหว่างการทำงานและหลังการทำงานได้
5.สามารถประเมินและขอคำแนะนำจากผู้ใช้งานสื่อได้ก่อนที่จะลงมือทำ

ขั้นตอนการทำ Story Board
สิ่งสำคัญที่ควรมีใน Story Board
– ตัวละคร สิ่งของ ท่าทางที่ตัวละครต้องทำภายในฉาก
– มุมกล้อง ฉาก หรือภาพประกอบ ที่สำคัญต่อเนื้อเรื่องหลัก
– บทบรรยาย บทพูด หรือเสียงประกอบอื่นๆ

หลังจากสรุปแนวคิด โครงเรื่อง และทำบทบรรยายเสร็จ ให้นำบทบรรยายมาวาดให้เป็น Story Board ซึ่งปัจจุบันจะมี Template สำหรับการวาด Storyboard บนสื่อออนไลน์จำนวนมากที่นำมาใช้ได้เช่น
http://www.educationworld.com/tools_templates/template_strybrd_8panels.doc
http://reggiewolfpro.deviantart.com/art/Free-Storyboard-Template-32783552

ขั้นตอนวาด Story Board
หลังจากหา Template ของ Story Board หรือเตรียมกระดาษเปล่าเรียบร้อยแล้ว
ขั้นที่ 1 วาดช่องสี่เหลี่ยมหรือใช้ช่องสี่เหลี่ยมของ Template เพื่อวาดภาพร่างมุมกล้องที่จะถ่ายทำ หรือภาพประกอบที่จะนำมาใช้ หรือ ฉากและตัวละคร

Tip:
ลักษณะการวาดมี 2 แบบใหญ่ๆ คือ
1. วาดละเอียด เพื่อให้ได้ภาพตรงตามความต้องการ โดยมากจะใช้ในการทำ Animation, Viral clip video, หนังสั้น หรือฉากที่เน้นความสำคัญที่เข้าใจได้ยาก
2. วาดคร่าวๆ และให้อิสระกับผู้กำกับภาพ และตากล้อง ออกแบบมุมกล้องเพิ่มเติมได้ ไม่จำเป็นต้องวาดให้สวยงาม  แต่วาดให้พอเข้าใจได้ว่าในฉากนั้นต้องการภาพแบบไหน

ขั้นที่ 2 เขียนบทบรรยาย บทพูด ที่อยู่ในฉากนั้นทั้งหมด โดยพิจารณาถึงความสัมพันธ์กัน ระหว่างบทและภาพ

Tip:
– การแบ่งบทบรรยายที่เขียนลงใน Story Board ทดสอบพูดเพื่อจับเวลาและตรวจสอบความเหมาะสมระหว่างภาพกับบทบรรยาย ในกรณีที่บทบรรยายยาวเกินไปควรแบ่งฉากเพิ่ม
– ถ้ารูปแบบของสื่อเป็นรายการถามตอบ หรือสัมภาษณ์ อาจจะใส่เพียงคำถามไว้เท่านั้น

ขั้นที่ 3 เขียนรายละเอียดในการถ่ายทำ การตัดต่อ และรายละเอียดอื่นๆ เช่น เพลง เสียงเอฟเฟค  การเปลี่ยนมุมกล้อง(แพนกล้อง,ซูมภาพ)  หรือแต่งเติมภาพตอนตัดต่อต่างๆ

Tip:
– จะเขียนในช่องที่มีให้เติม หรือบันทึกสั้นๆในบริเวณที่สังเกตุเห็นได้ง่ายเพื่อให้เข้าใจง่ายและจดจำได้
– เมื่อเขียนทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว ควรมีการประชุม และตรวจสอบก่อนลงมือทำเสมอ

ตัวอย่าง Story Board
story board1story board2

คลิปวิธีการวาด Story Board

อ้างอิง
www.robertkohr.com
https://profcraigarmstrong.wikispaces.com/Storyboard+Templates
www.krui3.com

8 thoughts on “การเขียน Story Board”

  1. It’s truly a great and helpful piece of information. I’m happy that you simply shared this helpful info with us. Please keep us informed like this. Thanks for sharing.

Leave a Reply

Your email address will not be published.