13427976_1203243773061985_1201680897599410332_n

CoPs#28 การเสริมสร้างลักษณะนิสัย ผ่านการเรียนรู้โลกของจิตใจ

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2559 เวลา 14.00 น. – 17.00 น. ณ ศูนย์ CELT อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ ชั้น 14 สถาบันการเรียนรู้ร่วมกับชุมชนกระบวนกร มจธ. จัดกิจกรรมเรียนรู้ประสบการณ์ตรงผ่านกระบวนกรมืออาชีพ (CoPs#28) มีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ การเสริมสร้างลักษณะนิสัย ผ่านการเรียนรู้โลกของจิตใจ โดยได้รับเกียรติจาก Hakcheul  Kim  วิทยากรจากสถาบันการศึกษาโลกของจิตใจ (International mind Education Institute-IMEI) ประเทศเกาหลี  มาบรรยายในครั้งนี้ โดยยกกรณีศึกษา เพื่อให้เห็นถึงการมีจิตใจที่คิดเชิงบวก (positive thinking) ก็จะทำให้สามารถก้าวผ่านปัญหาต่างๆได้ นอกจากนี้ยังมีการแสดงที่น่าสนใจของนักเรียนจากค่าย IYF อีกด้วย

13393901_1203243463062016_790729399120016498_n 13428539_1203243549728674_3892341904244743637_n 13344762_1203243643061998_3391289836739871058_n 13434917_1203243843061978_4917008444244569778_n 13407114_1203243919728637_7213918114689006877_n

ชมวิดีโอย้อนหลัง

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.