เชิญชวนเข้าร่วมงาน CELT OPEN HOUSE ภายใต้ concept “TRANSFORMATIVE TEACHER TOWARDS KMUTT 3.0”

ศูนย์เสริมสร้างการเรียนรู้และการสอน (Center for Effectiveness Learning and Teaching : CELT) เชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมงาน CELT OPEN HOUSE ภายใต้ concept “TRANSFORMATIVE TEACHER TOWARDS KMUTT 3.0” ในวันที่ 9 มีนาคม 2559

poster_details

 

กำหนดการงานเปิดบ้านศูนย์เสริมสร้างการเรียนรู้และการสอน “Transformative Teacher”
วันพุธที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 – 16:00 น.
ณ อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มูลนิธิไทยคม ชั้น 14
ศูนย์สร้างเสริมการเรียนรู้และการสอน – Center for Effective Learning and Teaching (CELT)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

schedule

หมายเหตุ  ผู้ร่วมจัดกิจกรรมเปิดบ้าน CELT ได้แก่  U-store by EITS Solution Co.,Ltd, สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี,C4ED Cluster

poster_speaker

อ่านรายละเอียดและสำรองที่นั่งได้ที่ http://celt.li.kmutt.ac.th/openhouse

Leave a Reply

Your email address will not be published.