สถาบันการเรียนรู้ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม

สถาบันการเรียนรู้ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากศูนย์สนับสนุนการเรียนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยศรีปทุม จำนวน 40 คน ในวันที่ 26 มกราคม 2559 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  ชั้น 14 โดยมหาวิทยาลัยศรีปทุม มีวัตถุประสงค์ของการศึกษาดูงานครั้งนี้ เพื่อเปิดประสบการณ์ความรู้ด้านการสอนและเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ด้านการสอนของอาจารย์ในระดับอุดมศึกษา

ทั้งนี้ทางสถาบันการเรียนรู้ นำโดย ผศ.ดร.สกล ธีระวรัญญู ผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้ ได้นำเสนอข้อมูลด้านการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างการเรียนรู้และการสอน (Center for Effective Learning and Teaching) โดยจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคนิคการสอนแบบใหม่ๆ และแบ่งปันเทคนิคการทำสื่อการสอนให้กับคณะอาจารย์ที่มาศึกษาดูงาน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับเสียงตอบรับจากคณะศึกษาดูงานว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจ และจะนำไปเป็นแบบอย่างในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนต่อไป

IMG_8235 IMG_8257 IMG_8309 IMG_8337

การพัฒนาการเรียนการสอน SCI & TECH

sci_tech-01

–> ทำไมต้องเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน?
–> กระตุ้นอย่างไรให้เด็กอยากรู้?
–> Feedback ทันที ดีอย่างไร?
— คำถามที่เชิญชวนมาหาคำตอบร่วมกัน —
ศูนย์เสริมสร้างการเรียนรู้และการสอน(CELT) ขอเรียนเชิญ อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร มจธ. ทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม Professional Learning Community ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ภายใต้หัวข้อ การพัฒนาการเรียนการสอน SCI & TECH โดยวิทยากร ผศ.ดร.ภาณุทัต บุญประมุข ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 14.00-15.30 น. ณ ห้อง Pedagogy ศูนย์ CELT ชั้น 14 ตึกนวัตกรรมการเรียนรู้
—————————————————–
สำรองที่นั่ง
http://bit.ly/1JbPXlA
ตั้งแต่วันนี้ – 27 มกราคม 2559
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 8385 (พลอยพชร)
—————————————————–
รับชม VDO best practice จาก ผศ.ดร.ภาณุทัต บุญประมุข ได้ที่http://bit.ly/1SXOPUJ