อบรมเชิงปฏิบัติการ LEGO/logo ให้แก่พนักงานจากบริษัท เบทาโกร จำกัด

เมื่อวันที่ 29-30 มกราคม 2558 สถาบันการเรียนรู้ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ LEGO/logo ให้แก่พนักงานจากบริษัท เบทาโกร จำกัด จากโครงการ Betagro-C-FEPS จำนวน 20 คน ที่ห้องจัดอบรมสถาบันการเรียนรู้ชั้น 11 อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ ในการอบรมครั้งนี้ทางทีมงานได้จัดแข่งขันขว้างไกล จากชิ้นงานผู้อบรม เพื่อให้บรรยากาศการเรียนรู้เป็นไปอย่างสนุกสนาน และได้เรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ขึ้นด้วยตนเองผ่านการลงมือปฏิบัติงาน ตามทฤษฏีการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ด้วยปัญญา(Constructionism)

Leave a Reply

Your email address will not be published.