ดาวน์โหลดเอกสาร งานสัมมนา SoTL ได้ที่นี่

จบลงแล้วสำหรับงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน: สร้างคุณค่าแห่งนวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยงานวิจัย” (Scholarship of Teaching and Learning: The Value Creation of Teaching and Learning Innovation) ในวันที่ 9 – 10กรกฎาคม2558 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม A โรงแรมแมนดาริน ถ พระราม 4 กรุงเทพฯ ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย ได้ที่ http://www.li.kmutt.ac.th/SoTL/download.html และชมการถ่ายทอดสดย้อนหลัง ของวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2558  ได้ที่ https://youtu.be/mKZcZ257hB0 ที่ประกอบไปด้วยการบรรยายจาก 2 หัวข้อ ได้แก่

– เวลา 09.30 -10.30 น. หัวข้อ “Research Perspectives on Scholarship of Teaching and Learning” โดย Assoc. Prof. Dr. Ravinder Koul: Associate Professor of Curriculum and Instruction (Science Education), The Pennsylvania State University

– เวลา 10.45-11.45 น. หัวข้อ การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนในยุค Generation Z โดยศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์ พานิช นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล

และวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2558 ได้ที่

-เวลา 13.00-14.00 น. หัวข้อ ก้าวต่อไปสู่การเปลี่ยนแปลงจากการสอนสู่การเรียนรู้ โดย ดร. กฤษณพงษ์ กีรติกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

One thought on “ดาวน์โหลดเอกสาร งานสัมมนา SoTL ได้ที่นี่”

Leave a Reply

Your email address will not be published.