ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตรนักเรียนรู้แบบนำตนเอง (Self-Directed Learner : SDL) เพื่อการทำงานในภาคอุตสาหกรรมแบบมืออาชีพ รุ่นที่ 1

325143193_1326273068153603_5176271436193740610_n

สถาบันการเรียนรู้ และโครงการ C-ChEPS ภายใต้สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ ขอเชิญนักศึกษาป.ตรี ปีสุดท้าย นักศึกษาป.โท ป.เอก และบุคลากร มจธ. เข้าร่วมหลักสูตรนักเรียนรู้แบบนำตนเอง (Self-Directed Learner : SDL) เพื่อการทำงานในภาคอุตสาหกรรมแบบมืออาชีพ รุ่นที่ 1

ประกอบด้วยกิจกรรมอบรม 3 ครั้ง ในเดือนกุมภาพันธ์ ดังนี้
ครั้งที่ 1 วันที่ 13 ก.พ. 2566 เวลา 13.00-15.00 น. ณ สถาบันการเรียนรู้ มจธ. ชั้น 14 ห้อง Facilitator
ครั้งที่ 2 วันที่ 20 ก.พ. 2566 เวลา 13.00-15.00 น. ก่อนเวลา 15.00 น. ผ่าน MS.Form
ครั้งที่ 3 วันที่ 27 ก.พ. 2566 เวลา 13.00-15.00 น. ณ สถาบันการเรียนรู้ มจธ. ชั้น 14 ห้อง Facilitator
(ผู้ลงทะเบียนจำเป็นต้องเข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 3 วัน และจะได้รับใบประกาศนียบัตรหลังจบหลักสูตร)

วิทยากรโดย
ดร.ภฤศดี สุขพ่วง นักวิจัย C-ChEPS สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มจธ.

ลงทะเบียนได้ที่ http://bit.ly/3XkQxUX

สอบถามเพิ่มเติม คุณไพฑูรย์ 02-470-8385

ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตรการสื่อสารและการประสานงานอย่างชาญฉลาด DISC

1

🎉 สถาบันการเรียนรู้  และโครงการ C-ChEPS ภายใต้สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ ขอเชิญนักศึกษาป.ตรี ปีสุดท้าย นักศึกษาป.โท ป.เอก และบุคลากร มจธ. เข้าร่วมหลักสูตรการสื่อสารและการประสานงานอย่างชาญฉลาด DISC (Smart Communication and Coordination with DISC) รุ่นที่ 1

ประกอบด้วยกิจกรรมอบรม 3 ครั้ง ดังนี้
📍ครั้งที่ 1 วันที่ 16 ม.ค. 2566 เวลา 13.00-16.00 น. ณ สถาบันการเรียนรู้ มจธ. ชั้น 14 ห้อง Facilitator
📍ครั้งที่ 2 วันที่ 23 ม.ค. 2566 เวลา 13.00-16.00 น. ณ สถาบันการเรียนรู้ มจธ. ชั้น 14 ห้อง Facilitator
📍ครั้งที่ 3 วันที่ 30 ม.ค. 2566 เวลา 13.00-16.00 น. ทาง Zoom Application
(ผู้ลงทะเบียนจำเป็นต้องเข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 3 วัน และจะได้รับใบประกาศนียบัตรหลังจบหลักสูตร)

วิทยากรโดย
อ.ชุลีพันธ์ มีพร้อม, C-ChEPS, สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ, มจธ. ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารและการทำงานเป็นทีม สำหรับผู้เรียนวัยทำงาน

ลงทะเบียนได้ที่ bit.ly/3XNKMQY
สอบถามเพิ่มเติม คุณไพฑูรย์ 02-470-8385

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมออนไลน์ หัวข้อ การสร้างข้อสอบตามแนวคิด Outcomes-based education

Outcomes-Based-01

สถาบันการเรียนรู้ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมออนไลน์ หัวข้อ การสร้างข้อสอบตามแนวคิด Outcomes-based education

วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น.
Online ผ่าน Application Zoom

วิทยากรโดย
รศ. ดร.สังวรณ์ งัดกระโทก ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สิ่งที่ได้เรียนรู้
1.การสร้างข้อสอบที่เหมาะสมกับ Outcomes-based education
2.แนวทางการวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพข้อสอบ

ลงทะเบียนฟรีได้ที่ bit.ly/3OrrEUE
รับจำนวนจำกัด 25 ที่นั่ง เฉพาะบุคลากร มจธ.

***ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับเกียรติบัตรหลังจบกิจกรรม
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : สถาบันการเรียนรู้ โทร.02-470-8385

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา มจธ. เข้าร่วมกิจกรรมอบรมภายใต้โครงการ Beginner รุ่น 12+1

Beginner-01

สถาบันการเรียนรู้ ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา มจธ. เข้าร่วมกิจกรรมอบรมภายใต้โครงการ Beginner รุ่น 12+1

เปิดที่นั่งเพิ่มเติมสำหรับ 3 หัวข้อกิจกรรมดังนี้

 1. ASSESSING LEARNING OUTCOMES

กิจกรรม Online ผ่าน zoom
วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.00 – 16.30 น.
วิทยากรโดย รศ. ดร.ขจรศักดิ์ บัวระพันธ์ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

 1. TEACHING APPROACHES FOR LEARNING OUTCOMES: ACTIVE LEARNING

กิจกรรม Onsite ณ อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ (S3) ชั้น 14
วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 9.00 – 16.30 น.
วิทยากรโดย ผศ. ดร.ปกรณ์ สุปินานนท์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ.

 1. LEARNING MANAGEMENT SYSTEM

กิจกรรม Onsite ณ อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ (S3) ชั้น 14
วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 9.00 – 12.00 น.
วิทยากรโดย LE TEAM

สามารถเข้าร่วมอบรมกี่กิจกรรมก็ได้
ด่าน จำนวนจำกัด เฉพาะบุคลากร มจธ.

ลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/beginner12-1

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ สถาบันการเรียนรู้ โทร. 02-470-8385

กิจกรรมอบรมหัวข้อ “PDPA พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับอาจารย์และบุคลากรที่สนับสนุนการเรียนรู้”

PDPA-01

สถาบันการเรียนรู้ ขอเชิญบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมอบรมหัวข้อ “PDPA พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับอาจารย์และบุคลากรที่สนับสนุนการเรียนรู้”

สิ่งที่ได้เรียนรู้
สร้างความตระหนักรู้เรื่องกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และทราบแนวทางปฏิบัติสำหรับการจัดการเรียนรู้

วิทยากรโดย
ผศ.ศุภวัชร์ มาลานนท์
บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. – 16.30 น. ผ่าน Application Zoom

ลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/pdpa-celt

ลงทะเบียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : สถาบันการเรียนรู้ โทร.02-470-8385

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Show&Share หัวข้อ PROG, the powerful competency assessment

prog

สถาบันการเรียนรู้ ร่วมกับ KX Build ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Show&Share หัวข้อ PROG, the powerful competency assessment

ชวนมาทำความรู้จักกับ Progress Report on Generic Skills (PROG)
เครื่องมือประเมิน Soft Skill ที่นำไปสู่การพัฒนาด้านบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ

วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.
Onsite ห้อง Wall of frame ชั้น 2 สำนักหอสมุด มจธ. (เฉพาะบุคลากร มจธ. จำนวน 20 ที่นั่ง)
Online ผ่าน Application Zoom (บุคลากร มจธ. และผู้ที่สนใจ ไม่จำกัดจำนวน)

วิทยากรโดย
Mr.Naoki Matsumura และ Mr.Akihiro Tanabe
ผู้วิจัยเครื่องมือจากบริษัท Riasec Inc. ประเทศญี่ปุ่น

ผู้แปลโดย
อ.วิวัฒน์วงศ์ กีรติการุณย์ อาจารย์สอนภาษา โครงการ KOSEN KMUTT

ลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/3UXQPAY

ลงทะเบียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : สถาบันการเรียนรู้ โทร.02-470-8385

ขอวเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “เพิ่มพลังให้ชั้นเรียนออนไลน์ของครูยุค New Normal”

poster

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “เพิ่มพลังให้ชั้นเรียนออนไลน์ของครูยุค New Normal”

ในยุคที่การเรียนการสอนออนไลน์เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ จากช่วงวิกฤตการณ์ที่ผ่านมาเราต่างก็รู้กันดีว่าการสอนออนไลน์นั้นมีประสิทธิภาพน้อยกว่าเมื่อเทียบกับการสอนแบบเจอหน้ากัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการจัดการเรียนการสอนให้เด็กเล็ก และเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการสอนของเราให้ถึงขีดสุด ครูอย่างเราจำเป็นต้องรู้อย่างมีหลักว่าจะต้องคิด ต้องทำ และต้องเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมบ้าง

OKMD ชวนคุณครูประถมศึกษาเข้าร่วมการอบรมออกแบบกระบวนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักเรียน โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนออนไลน์จากสถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นผู้บรรยายและให้คำแนะนำ อาทิ เรื่องการสร้างปฏิสัมพันธ์ในการเรียนรู้ออนไลน์ การสนับสนุนการเรียนรู้ การสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้เรียน การเลือกใช้สื่อการสอนออนไลน์อย่างเหมาะสม การประเมินการเรียนรู้ในการเรียนออนไลน์ และร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเทคนิคการสอนออนไลน์กับคุณครูคนเก่ง 3 ท่าน ได้แก่ ครูบอย อิทธิชัย รัตนถาวร โรงเรียนดรุณสิกขาลัย ครูเปิ้ล สุรีรัตน์ สายบุญมี โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ และครูไอเดีย ฐิรชา แก้วพฤกษ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ในเวทีเสวนา “ถอดรหัส : สอน online ยังไงให้มงลง” แล้วลงมือฝึกออกแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยตนเอง

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม
บุคลากรทางการศึกษาในระดับประถมศึกษา จำนวน 30 คน (Onsite)

ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ (Onsite & Online)
วันที่ 24 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 15.00 น.
ณ อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
ลงทะเบียนที่นี่ : https://forms.gle/WFUwr813FtmzXzbN7

ผู้สนใจสามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ของ OKMD www.facebook.com/OKMDInspire

สถาบันการเรียนรู้ ขอเชิญร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การนำ Hybrid Learning สู่การปฏิบัติ

Poster

เปิดรับที่นั่ง Onsite เพิ่มเติมสำหรับบุคลากร มจธ. จำนวน 10 ที่นั่ง ณ อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ ตึก S3

สถาบันการเรียนรู้ ขอเชิญร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์
การนำ Hybrid Learning สู่การปฏิบัติ

สิ่งที่ได้เรียนรู้

 1. แลกเปลี่ยนแนวคิด ประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Hybrid learningกับวิทยากรผู้มีประสบการณ์
 2. แลกเปลี่ยนเทคนิคการประยุกต์ใช้การถอดบทเรียนกับการจัดการเรียนการสอน

วิทยากรโดย

 1. ดร.จักรภพ วงศ์วิวัฒน์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
 2. อ.ดวงใจชนก พรรษา คณะศิลปศาสตร์
 3. คุณสุมนา สุวรรณอำภา CELT

วันที่ 5 กันยายน 2565 เวลา 13.30-15.30 น.
ผ่าน Application ZOOM

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://bit.ly/3AkjYgh

กิจกรรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
รับจำนวนจำกัด 50 คน

มี E-certificate  หากท่านเข้าร่วมจนสิ้นสุดกิจกรรม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
สถาบันการเรียนรู้ โทร.02-470-8385

NLP#19 Learning Design for Financial Planning ออกแบบการเรียนรู้ ด้านการบริหารการเงิน

NLP19

สถาบันการเรียนรู้ มจธ. ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในกิจกรรมเสวนาออนไลน์

New Learning Platform #19
Learning Design for Financial Planning
ออกแบบการเรียนรู้ ด้านการบริหารการเงิน
วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. ถึง 15.30 น.
ผ่าน Zoom Application

วิทยากรโดย
ดร.ธีรสิทธิ์ เติมสายทอง, SFHEA อาจารย์ประจำสถาบันการเรียนรู้
อาจารย์พชร จันทร์ศิริ โรงเรียนอัสสัมชัญ

เป้าหมายการเรียนรู้
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ศึกษาค้นคว้าและออกแบบการเรียนรู้ด้านบริหารการเงินจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวางแผนการเงินไปปรับใช้กับผู้เรียน

ลงทะเบียนได้ที่  https://bit.ly/3AI75hu
กิจกรรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สถาบันการเรียนรู้ โทร. 02-470-8385  Line:@646ernjg

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม New Learning Platform #18 KOSEN KMUTT : Innovative Practical Engineer

Poster_NLP18-01

สถาบันการเรียนรู้ มจธ. ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้สนใจ เข้าร่วมเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในกิจกรรมเสวนาออนไลน์

New Learning Platform #18
KOSEN KMUTT : Innovative Practical Engineer
วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น.

วิทยากร จากโครงการ KOSEN KMUTT

 1. ดร.ก้องกาญจน์ วชิรพนัง ผู้อำนวยการสำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์
 2. Dr.Kano Seiji
 3. Dr.Takashima Takaaki
 4. อ.ธรรศ อยู่สุนทร
 5. อ.จินตนา วงค์ต๊ะ
 6. อ.วิทูร บุญโพธิ์
 7. อ.วิวัฒน์วงศ์ กีรติการุณย์
 8. อ.ปัณณภัสร์ เลิศโกมลวิทย์

เป้าหมายการเรียนรู้

 1. เป้าหมายและทิศทางการพัฒนาผู้เรียนตามวิถี KOSEN KMUTT ให้เป็นผู้มีความสามารถรอบด้านและทุกมิติ
 2. บทเรียนจากการจัดการเรียนรู้จากโครงการ KOSEN KMUTT
 3. แลกเปลี่ยนแนวคิด และประสบการณ์ กับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

ลงทะเบียนได้ที่    https://bit.ly/3J3DscU
กิจกรรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สถาบันการเรียนรู้ โทร. 02-470-8385  Line:@646ernjg