ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมร่วมรับฟังและฝึกปฏิบัติ Rubric Design for Hybrid Learning

สถาบันการเรียนรู้ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมร่วมรับฟังและฝึกปฏิบัติ Rubric Design for Hybrid Learning สิ่งที่ได้เรียนรู้ เรียนรู้หลักการวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย Scoring Rubric แนวทางและขั้นตอนการออกแบบ Scoring Rubric สำหรับ Hybrid Learning เทคนิคการใช้ Scoring Rubric เพื่อเป็นเ...

Read More