ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมการใช้ Ipad และ Mac สำหรับอาจารย์ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมการใช้ Ipad และ Mac สำหรับอาจารย์ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน ท่านที่สนใจ สามารถเลือกลงทะเบียนตามหัวข้อที่สนใจได้ตาม link นี้ https://events.apple.com/content/events/education/sg/en/default.html?token=xww6uj7woR0X9A3Y-aIJQUdVdH60MurN7MAvJSY75sHQxWqaTEhMjEmalXqC7MMJuZhb5cze3vtoL0nHAGirXhcGlvVfbeOSca2wjYDoLAT3p5Fai_lbNzqSnOlbj0MR8w&a=1&l=e ห...

Read More