ขอเชิญบุคลากร มจธ. เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลด้วย iPad และ Mac

ศูนย์ CELT ขอเชิญบุคลากร มจธ. เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลด้วย iPad และ Mac   วิทยากรโดย คุณภานุวิชญ์ จันทระ Apple Professional Learning Provider (APLP)   สิ่งที่ได้เรียนรู้ การสร้างสื่อการสอนออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ด้วยแอปพลิเคชัน Keynote - แนะนำฟีเจอร์ต่างๆ บน i...

Read More

ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้สนับสนุนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์ CELT ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เข้าร่วมหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ (Learning Facilitator Training Program)   เรียนรู้ ในการอบรม 12 กิจกรรม ผู้เข้าร่วมจะได้พัฒนาทักษะดังต่อไปนี้ - ทักษะการออ...

Read More