ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Workshop หัวข้อ Visual Note-taking

สถาบันการเรียนรู้ ขอเรียนเชิญอาจารย์ นักพัฒนาการเรียนรู้ และบุคลากร มจธ. เข้าร่วมกิจกรรม Workshop หัวข้อ Visual Note-taking สิ่งที่ได้เรียนรู้: หลักการและแนวคิดของ Visual Note-taking เทคนิคการจดบันทึกแบบ Visual Note-taking ฝึกฝนทักษะการจดบันทึกเรื่องราวหรือองค์ความรู้ แบบ Visual Note-taking ...

Read More