ขอเชิญร่วมรับฟัง invited talk หัวข้อ Dynamic reconfiguration and flexibility of functional brain networks

Chula CCCN, KMUTT Nx, CHICS และ Chula Neuroscience Center ขอเชิญร่วมรับฟัง invited talk ในหัวข้อ Dynamic reconfiguration and flexibility of functional brain networks วิทยากรโดย ดร. Ruedeerat Keerativittayayut จาก Chulabhorn Royal Academy ที่จะมา...

Read More